Heraldikai lexikon/Karlai K. Károly

Karlai K. Károly (Budapest, 1909 - Amszterdam, 1985), képzőművész, heraldikus.

"Született Budapesten 1909-ben. Budapesten végzett gimnáziumi évei után tanulmányait Németországban folytatta. A lipcsei Képzőművészeti Akadémián és az ugyancsak lipcsei Grafikai Mesteriskolában tanult. A képzőművészet utján kerüklt [sic!] kapcsolatba a címerek szines világával. Autodidaktika heraldikus. A Nemzetközi Heraldikai Kongresszusok rendszeres látogatója volt. Széleskorű levelezést folytatott úgy hazai, mint külföldi heraldikusokkal. A Holland Királyi Geneologiai és Heraldikai Társaság beválasztott tagja volt. 1985-ben [hosszú betegség után] Amszterdamban halt meg."

Címertani művét Amszterdamban írta, amikor a szocializmus idején a heraldika Magyarországon még csak megtűrt sztátuszban volt. Elszigetelt helyzete miatt a könyve itthon nem fejthetett ki lényegi hatást és nem is vált széles körben ismertté. Műve kiadásával a halálos ágyán leányát, Anthonyné Karlai Kohl Máriát bízta meg, aki a végakaratát 1990-ben Dallasban teljesítette. A kéziratot a megírása után László Gyula is elolvasta és nagyra értékelte. Könyvét Bertényi Iván 1983-ban megjelent Kis magyar címertanának kiegészítéséül, a nemzetközi heraldika megismertetéséül szánta. Műve elsődleges jelentősége az, hogy a külföldi (angol, francia, német) heraldikai szakkifejezésekre magyar megfelelőket hozott létre.

Karlai K. Károly: A címerekről. A címer története, fejlődése. A címertan mai szemmel. Amsterdam, 1985. [Dallas, 1990.] [1]