Arany végződésű vörös marsallbot, zászlók és lovassági harsona között, Gr. Pejáchevich Antal tábornok 1798-as Veszprém vármegyei főispáni beiktatási zászlójának hátlapjáról

Névváltozatok:

archimareſchallus: fö́ hadi vezér, archithalaſſus: tengeri hajós kapitány (Pápai/Bod 59.), campi marſchallus: mezei fö́ generál, hadi fö́ vezér (uo. 664.), mareſchallus: fö́ hadi vezér (uo. 669.), pro-mareschallus: vitzé hadi vezér (uo. 371.)


Rövidítések: