Heraldikai lexikon/Nemesi összeírás

Névváltozatok:

hu. la: coscriptio
Rövidítések:

A nemesi összeírás a nemesség név szerinti jegyzéke. Lehet országos, vármegyei és helyi összeírás. Belsőleg a nemesség társadalmi rétegződése alapján volt strukturálva. Élén a gazdag birtokos nemesek, az arisztokraták álltak, majd az armalistákkal és a taksás nemesekkel fejeződött be.

Nemesi összeírás az armálisok nyilvántartásával, Trencsén vármgye, 1725
Az 1828. esztendei nemesi összeírás (részlet)

Ezen összeírások korántsem teljesek és pontosak. Így pl. az 1754–55. évi nemesi összeírásba a nem egyértelműen kiadott utasítások miatt számos következetlenség csúszott. Sok vármegye a birtokos és armalista nemeseket nem különítette el egymástól, volt ahol a possessionatus nemességet fel sem mérték, és nem tüntették fel a nemesek lakóhelyét sem. Úgy tűnik azonban, hogy a vármegyék maguk döntötték el, hogy milyen conscriptio-t küldenek fel az Udvarba, olykor többféle összeírást is készítettek egyidejűleg, eltérőt a saját használatukra és az Udvar számára. A 18. század végére szakszerűvé váltak a felmérések, de ekkor sem voltak teljesen pontosak. Így pl. az 1784–85. évi országos felmérés a nemesek számát tekintve megbízhatónak tűnik, minden 1 évesnél idősebb, magát nemesnek valló személyt feltüntet, de ez sem tejesen pontos, mert egyes nemesek nem engedték magukat összeíratni, ezért mintegy 10%-os hiányt mutat. Másrészt számos olyan személy is felvételre került, aki csak a pozíciója, hivatása révén tartotta magát nemesnek (honorácior).

A 18. század közepétől akár néhány évente is készülhettek újabb nemesi összeírások (1754/1755, 1758/1759, 1760, 1769, 1770, 1771, 1776, 1783/1784, 1792). Ezt a nemesség igazolások által feltárt változások indokolták, mint a kétségtelen nemesek állandóan változó száma, a migráció, a vagyoni helyzet megváltozása (általában süllyedés), a családfő elhalása stb.

Az adott conscriptio csak a kétségtelen nemeseket foglalja magában, azok, akiknek folyamatban lévő nemesség igazolásuk volt, nem kerülhettek bele. A taksát is portánként rótták ki, ezért a szegényebb (adózó) családok esetében, ahol egy telken több felnőtt férfi élt, csak a családfőt vették fel az összeírásba.


http://real.mtak.hu/10488/1/Ballab%C3%A1s_A%20magyar%20nemess%C3%A9g%20t%C3%A1rsadalmi%20tagol%C3%B3d%C3%A1sa%20%2816-20.%20sz%C3%A1zad%29.pdf