Oldalág, a család azon ága, mely az apa másod-, harmadszülött stb. fiaitól indul ki. A családfán csak egy főág van, viszont több oldalág is lehet. Az oldalág maga is folyamatosan elágazik, így ezeknek is lehetnek oldalágai, mellékágai, mely szempontból az oldalág is főággá válhat (pl. a nemzetség külön családokra oszlásával). Az oldalág tagjai közé tartoznak az atyafiak, az egy tőről valók. Egyes országokban (Anglia) az oldalági leszármazók csak a család nevét, származását örökölték, a vagyon, a cím és a címer osztatnalul megmaradt a legidősebb fiúnak (az egyenes ágnak), a többiek csak a végrendeletben reménykedhettek és címerükön is címertörést kellett végrehajtaniuk.

Névváltozatok:
linea collateralis: óldalág (Pápay 115.), görbe linea (linea obliqua, linea collateralis) (Czövek-Kelemen 292.), nem igenyes ág (Gózony 105.), mellékág, egy tövről valók (Madar 35.)
Rövidítések