Heraldikai lexikon/Radvánszky László

Radvánszky László (1701-1758) naplóíró, genealógus. Besztercebányán és Pozsonyban Bél Mátyás tanítványa volt. Részt vett az 1720-21-es és az 1741-es koronázó országgyűlésen és Mária Terézia 1743-as prágai koronázásán, de közhivatalt nem vállalt. Naplóiban beszámol az országgyűlésekről, az 1726. évi németországi és itáliai útjáról, Mária Terézia 1741-es koronázásáról.

Jelentős könyvtára volt, tehetséges ifjak külföldi tanulmányait támogatta. Segítette Bél Mátyás országleíró munkáját is. A családi leváltár rendezésére szempontokat szerkesztett (Directorium archivi, 1735). Megírta családja történetét (Notitia familiae suae haeredibus Conscripta, 1754), mely irodalmunk első genealógiai munkája és külön értéke, hogy csak hiteles adatokra támaszkodik. Szempontokat szerkesztett a családi levéltárak rendezésére (Directorium archivii, 1735).

http://vmek.oszk.hu/07100/07139/html/0009/0008-34f.html


Rugonfalvi Kiss István: Radvánszky György házassági pöre (Radvánszky László, Brevis ac necessaria narratio... című művéből), 1903

A Radvánszky család története. Fordította R[ugonfalvi] Kiss István, Sajókaza 1905

Szentpétery Imre: Benczur József levelei Radvánszky Lászlóhoz és Jánoshoz. Irodalomtörténeti Közlemények, 1902

Magyar életrajzi lexikon. II. 467. l.

Új magyar irodalmi lexikon. III. 1682-3. l.