Heraldikai lexikon/Schneider Miklós

H E R A L D I K ASchneider Miklós

Schneider Miklós (Érsekújvár, 1897-1945) tanár, levéltáros. A budapesti egyetemen történelem-földrajz szakos tanári oklevelet szerzett. 1928-ig szülővárosában tanított, majd Magyarországra települt át. 1928-tól Fejér vármegye, 1937-től 1945-ig Vas vármegye főlevéltárosa volt. Helytörténettel és nemesi családtörténettel foglalkozott. Török és szuahéli nyelvű meséket is fordított. A Fejér vármegye (Budapest, 1937) című monográfiát Juhász Viktorral együtt szerkesztette.

A Vörösmarty-család multja. Székesfehérvár, 1934

Fejérmegyei boszorkányperek. Székesfehérvár, 1934

Fejérmegyei nemes családok. Székesfehérvár, 1935-36

Féjér megye nemesi összeírásai 1754-1828. Székesfehérvár, 1934

Fejér megye 1843. évi nemesi összeirása. Székesfehérvár, 1936

Nemes családok története. I. Székesfehérvár, 1937

Trencsén megye 1725-1732. évi nemességvizsgálatai. Budapest, 1938

Vas vármegye 1717. évi nemességvizsgálata. Szombathely, 1939

Vas megye kétségtelen nemesei. Szombathely, 1940

Schneider Miklós. (nekrológ) Levéltári Közlemények, 1946

Magyar életrajzi lexikon. II. 594-5