Névváltozatok:
három szirmú korona (Turul 1895/1. 14.), leveles korona (Csergheő ArchÉrt. 1888/2. 137.[1]), liliomos korona (Csoma-Csergheő ArchÉrt. 1884/4. 295.[2])
Rövidítések

Az 1414-ben megnyíló konstanzi zsinaton a Soósok, Nagymihályiak azt kérték a királytól, hogy meglevő címereiket nemességük fényének emelésére aranykoronával ékesíthessék. ... A XV. század elején a sisakkoronát, mely később a nemesi czímerek általános kelléke és ismertető jele lett a polgári czímerekkel szemben, még kiváló kitűntetés jelének tekintették, azt egyes, már elébb is czímerrel biró nemesek, mint jutalmat kérték az uralkodótól, nemességük fényének emelésére.* [* L. a Garai (1416), Soós (1418), Nagymihályi (1418) czímereket. Nálunk az első sisak-koronát a Vadkerti czímeren látjuk.] ... De ha ez [az aranysisak] valóban kitüntetésnek volna tekinthető, úgy az bizonyosan külön felemlíttetnék az okirat szövegében, mint annak idejében a korona, melyet a czímerkérők nemességük nagyobb dicsőségére* [* *«Ad maiorem nobilitatis gloriam«. – «Ad maiorem minencioris nobilitatis gloriam».] kértek és nyertek. (Csoma József Turul 1896/1. 11-12.[3])

Lásd még

szerkesztés

rangjelölő koronák, nemesi korona, polgári korona, sisaktekercs