Heraldikai lexikon/Természetes színezetű

Névváltozatok: természetes szinre festett, természetes szinben, természetes szinű (Jakab-Szádeczky 1901. 319., 340., 340.)

1649: naturali suo colore depictus: saját természetes színében (Szálkai 2010. 86.), 1648 k.: naturalibus suis lineamentis conspicuus: saját természetes körvonalával (Szálkai 2010. 93-94.), természeti szín (Deák Farkas: Az első magyar czímertan. Turul, 1883/3.[1]), természetes szín (Szendrei 1896. 128.), nativus: terméſzet ſzerint való [színezetű] (Pápai/Bod 126.), nativus color: terméſzet-ſzerént-való ſzin (uo. 406.), természetes színű (Sváby Frigyes Turul 1889/3. 123.), term. szinü (Kempelen I. 108.)

en: proper, de: Naturfarbe, hu la: suis propriis coloribus (R. Kiss István Turul 1903/3. 123.)


Rövidítések

A természetes színezet a valósághű, a természetben előforduló vagy ahhoz közeli módon ábrázolt címerállatot vagy növényt, esetleg más címerábrát jelent. Nem tévesztendő össze a természetes színnel, mely az emberi test ábrázolására szolgáló rózsaszínes jellegű színárnyalat.

A természetes színezet (proper) a színek között megtalálható már Gerard Leigh: The Accedence of Armory (1562) című művében is, amely nála mindenféle fenevad, szárnyas vagy növény természetben előforduló színe.