Csápokkal, avagy lábokkal ellátott hegyesfejű állat. A csápok száma a címerfestőtől függ, de általában tíz szokott lenni.

Névváltozatok:
loligo: tengeri hal, melly mint a' ténta, olly fekete vért ont-ki, midö́n meg-akarják fogni (Pápai/Bod 375.), nautilus: tengeri hal (uo. 408.), polypus: habarnitza <néha hidra>, or-daganat, orban-való süly (uo. 476.), sepia: Egy tengeri-hal, mellyet midö́n meg-akarnak fogni, undok feketeséget bocsát-ki teſtébö́l, mellyben mint egy ſetétes füſtben magát el-rejti a' haláſzok elö́tt. Ténta (uo. 560.)

hu: krák, óriáspolip, en: kraken, cs: chobotnice
Rövidítések

"A régi kor természettudósai beszélnek egy csodaállatról, amelynek neve „krák”.

Pontoppidan norvég tudós le is írta e szörnyeteget.

A krák egy töméntelen nagy, tengeri állat, mely lenn a tengerfenéken lakik, s melynek néha-néha eszébe jut a vizek színére felemelkedni.

Mikor aztán rengeteg nagy háta felmerül a hullámok közül, befedve tengeriszappal, telenőve tengeri fügével, tengeri tulipánnal, korallerdővel, akkor a penguinok, kormoránok azt gondolják, hogy ez valami új sziget, odatelepednek, ott fészkelnek, rondítanak a hátán; a krák engedi azt békével.

Idő jártával aztán belepi a fű a hátát; a hajósok meglátják: „ni, milyen szép zöld sziget!” kikötnek rajta, birtokukba veszik, házat építenek rá; a krák mindazt tűri szépen.

Azután elkezdik a hátát fölszántani, bevetik árpával; a krák engedi a hátát szántatni, boronáltatni; legfeljebb akkor, mikor tüzet raknak rája, gondolhat annyit magában, hogy milyen nagy baj az, mikor egy ilyen nagy állat nem tudja a hátát megvakarni.

A hajósok mindig jobban találják magukat rajta, már kutat is ásnak a hátán, s ugyan örülnek rajta, mikor víz helyett zsírt meregetnek fel a kútból. A krák engedi szivattyúztatni a zsírját, hiszen van neki elég.

A hajósok a gazdag szigetre raktárakat építenek, vámot, rendőrséget importálnak rá, talán még részvénytársulatokat is alapítanak föléje. Egyszer aztán, mikor már az eleven húsáig lefúrtak, a krák azt gondolja, hogy de már ennek fele sem tréfa, s visszaszáll a tenger fenekére. Vele együtt madár, ember, hajó, raktár és részvénytársulat."

(Jókai Mór: A kőszívű ember fiai, 1869. Első rész, Tavaszi napok fejezet.)

A kraken egy óriási tengeri szörny, melyet néha bálnaként, néha őriáspolipként vagy óriásrákként írnak le. Ha bálna, olyan nagy, hogy könnyen össze lehet téveszteni egy szigettel. Ha polip, hajókat támad meg és megkísérli a mélybe ragadni azokat a karjaival.

A tintahal lehet az előképe a tengeri fráternek is (en: sea-monk, monk-fish). Pikkelyes haltesttel és emberfejjel ábrázolják, mely úgy néz ki, mint egy szerzetes. Conrad Gesner szerint (Historia Animalium. Zürich, 1551) egy tengeri barátot Norvégia partvidékén fogták ki a viharos tengerből, egyet pedig a skóciai Fo(u)rth folyó torkolatában találtak, és a baltikumi dán és lengyel területeken is előfordult.