A tiszteletcímer a fejedelmek által valamilyen jeles tett vagy esemény tiszteletére kitüntetésképpen adományozott címer, melynek ábrái az adott eseményre vagy tettre emlékeztetnek. Nagyrészt megegyezik az engedménycímer fogalmával.

Névváltozatok:
megtisztelő czímerek (Bárczay 34.)
de: Ehrenwappen
Rövidítések

Magyarországon talán ide sorolható Erődy Simon címere, aki a mohácsi vész után Szapolyai János híve volt és jutalmul Tót-, Horvát- és Dalmátország bánja lett. Talán ezért látható a család grófi címerének 2. ás 3. mezőjében a Szlavónia címerére emlékeztető mező.

Lásd még

szerkesztés

engedménycímer, kegyúri címer, emlékcímer