Címerhatározó/Keresztes címer

(Keresztes címer szócikkből átirányítva)

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Keresztes családok címerével foglalkozik.


kereki Keresztes szerkesztés

 

Urasági kocsis a XVI. századból Kereki Keresztes János 1580-ban kapott címerében (Országos Levéltár)

A címerlevelet Báthory István adományozta; kelt Vilnában, 1580 június 13-án. A gyeplőszárak száma hármas fogatra mutat. [1]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

  • Irodalom:

Rövidítések


Keresztes 1634 szerkesztés

 

Szentgyörgyi János 1634. július 10., Bécs II. Ferdinánd nemesség és címer általa: testvére Katalin, annak fia Megyery Gáspár, másik testvére Erzsébet, annak fia Keresztes Miklós

F 21 Armales S nr. 56

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]

Rövidítések


bánkfalvi Keresztes szerkesztés

Erdélyből származik. 1662-ben nyert nemeslevelet Apaffy Mihály erdélyi fejedelemtől. Tagjai közül János 1774 okt. 1-én újított címeres levelet nyert. Fiai: János és Imre. János fia: Antal kisjenői kamarai tiszttartó. Fiai közül Antal (szül. 1806, †1892). 1844-ben hirdette ki nemességét Temes vármegyében. 1889-ben legfelsőbb engedéllyel adoptálta Szecsei Iván temesvári királyi törvényszéki bírót, aki azóta a Szecsei-Keresztes családi nevet viseli.

 

Bánkfalvi Keresztes János 1774. október 1., Bécs Mária Terézia nemesség elismerése és címer általa: gyermekei János, Imre, felesége és lánya

F 21 Armales K nr. 48

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[3]

  • Irodalom:

Rövidítések


nagybaczoni Keresztes szerkesztés

 
Keresztes Máté halotti címere, 1795
  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

  • Külső hivatkozások:

[4]


berhidai Keresztes szerkesztés

 

  • Irodalom:

Szeremlei Samu: Hódmezővásárhely története. V. KÖTET, A KÖZMIVELŐDÉS TÖRTÉNETE 1526-1848. MÁSODIK RÉSZ. Hódmezővásárhely, 1913. (reprint: Tótkomlós, 2001.)[5]

  • Külső hivatkozások:

[6]

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs