Kertészet/Tünethatározó/Kukorica

A lap mérete: 6949 bájt

Kertészet

Kukorica


Kertészet Növényvédők Tünethatározó Növénybetegségek Kártevők Szexferomon csapdák Munkanaptár Permetezési javaslat Permetezési napló Permetlé töménysége


Az amerikai kukoricabogár legnagyobb gondot okozó alakja, a lárva
Fritlégy által okozott kártétel
Mezei gabonamoly


Kukorica kártevőiKártevőiSzerkesztés

A kukorica kártevőit gyakorlati szempontból érdemes több csoportra osztani. A kártevők táplálkozási preferenciájának alapján két nagy csoportra oszthatjuk őket. Az egyik csoportba a polifág (sok tápnövényű) szántóföldi kártevők tartoznak, melyek szinte válogatás nélkül fogyasztják a legkülönfélébb termesztett és vad növényfajokat. E fajok nagy része a talajszint alatt, vagy annak közelében viszi véghez kártételét.

A legfontosabb ilyen fajok

- Kertészet/Kártevők/Vetési bagolylepke (Agrotis segetum)
- Kertészet/Kártevők/Gyapottok bagolylepke (Helicoverpa armigera)
- Kertészet/Kártevők/Cserebogárformák (elsősorban a májusi cserebogár (Melolontha melolontha)) pajorjai
- Kertészet/Kártevők/Pattanóbogár-félék növényevő fajainak lárvái (drótférgek)
- Kertészet/Kártevők/Mezei pocok (Microtus arvalis)
A másik csoportba azon fajok tartoznak, melyek többé-kevésbé szűken a kukoricára specializálódtak. :Ezek között megkülönböztetünk úgynevezett juvenilis, azaz a kukorica fiatal korában károsító, és vegetációs kártevőket, melyek a növény későbbi életszakaszában okoznak problémát. A juvenilis kártevőHivatkozás megnevezések rendszerint a teljes vegetációs periódusban jelen vannak, de kártételük a kukorica későbbi életszakaszaiban már nem jelentős.

Fontosabb juvenilis kártevők

- Kertészet/Kártevők/Fritlégy (Oscinella frit)
- Kertészet/Kártevők/Kukoricabarkó (Tanymecus dilaticollis)
- Kertészet/Kártevők/Muharbolha (Phyllotreta vittula)

Fontosabb vegetációs kártevők

- Kertészet/Kártevők/Amerikai kukoricabogár (Diabrotica virgifera )
- Kertészet/Kártevők/Kukoricamoly (Ostrinia nubilalis)
- Kertészet/Kártevők/Kukorica-gyökértetű (Tetraneura ulmi)
- Kertészet/Kártevők/Zöld kukorica-levéltetű (Rhopalosiphum maydis)
- Kertészet/Kártevők/Zselnicemeggy-levéltetű (Rhopalosiphum padi)
- Kertészet/Kártevők/Egyes nagyvadak (gímszarvas, őz, vaddisznó)
A felsoroltakon kívül alkalmi jelleggel, vagy kisebb jelentőségben még számos állatfaj táplálkozik, melyek akár kisebb-nagyobb károkat is okozhatnak. A szemes-kukorica tárolása közben számos raktári kártevő is felléphet, melyek ellen sepeciális védekezési eljárások alkalmazása vezethet eredményre.

A kukorica legfontosabb raktári kártevői

- Kertészet/Kártevők/Kukoricazsuzsuk (Sitophilus zeamais)
- Kertészet/Kártevők/Gabonazsuzsuk (Sitophilus granarius)
- Kertészet/Kártevők/Raktári gabonamoly (Nemapogon granellus)
- Kertészet/Kártevők/Mezei gabonamoly (Sitotraga cerealella)
- Kertészet/Kártevők/Nagy kenyérbogár (Tenebrioides mauritanicus)

BetegségeiSzerkesztés

Vírusos betegségek

- Kertészet/Tünethatározó/Csíkos (törpüléses) mozaik, kórokozó: Maize dwarf mosaic potyvirus (MDMV)
- Kertészet/Tünethatározó/Klorotikus foltosság, kórokozó: Sugarcane mosaic potyvirus (SCMV)

Baktériumos betegségek

- Baktériumos hervadás, kórokozó: Erwinia stewartii, Pantoea stewartii ssp. stewartii
- Kertészet/Tünethatározó/Satnyaság, kórokozó: Maize stunt spiroplasma


Gombás betegségek

- Kertészet/Tünethatározó/Kukorica peronoszpóra, kórokozó: Sclerophthora macrospora
- Kertészet/Tünethatározó/Diplodiás cső- és szárkorhadás, kórokozók: Diplodia maydis, D. macrospora
- Kertészet/Tünethatározó/Feocitosztrómás korhadás, kórokozó: Phaeocytostroma ambiguum
- Kertészet/Tünethatározó/Fillosztiktás levélfoltosság, kórokozó: Mycosphaerella zeae-maydis / Phyllosticta maydis
- Kertészet/Tünethatározó/Fuzáriózis, szárkorhadás, csőfuzáriózis, kórokozó: Gibberella zeae, Gibberella avenacea / Fusarium graminearum, Fusarium culmorum, Gibberella fujikuroi / Fusarium moniliforme/ Fusarium avenaceum
- Kertészet/Tünethatározó/Hamuszürke szárkorhadás, kórokozó: Macrophomina phaseolina
- Kertészet/Tünethatározó/Helmintospóriumos levélfoltosság és száradás, kórokozók: Helminthosporium turcicum, H. carbonum, H. maydis
- Kertészet/Tünethatározó/Kabatiellás szemfoltosság, kórokozó: Kabatiella zeae
- Kertészet/Tünethatározó/Kohlioboluszos csírarothadás és szárkorhadás, kórokozó: Cochliobolus sativus / Bipolaris sorokiniana
- Kertészet/Tünethatározó/Kohlioboluszos levélfoltosság, kórokozó: Cochliobolus heterostrophus / Cochliobolus carbonumBipolaris zeicola / Bipolaris maydis,
- Kertészet/Tünethatározó/Kukorica fuzáriózisa, kórokozók: Fusarium graminearum, F. moniliforme, F. culmorum, Gibberella zeae, G. fujikuroi
- Kertészet/Tünethatározó/Kukorica golyvásüszög, csövön, száron, levélen, kórokozó: Ustilago maydis
- Kertészet/Tünethatározó/Kukorica rostosüszög, kórokozó: Sporisorium reilianum Sorosporium holci-sorghi
- Kertészet/Tünethatározó/Kukorica szürke gyökér- és szárkorhadása, kórokozók: Macrophomina phaseolina, Rhizoctonia bataticola
- Kertészet/Tünethatározó/Kukoricarozsda, kórokozó: Puccinia sorghi
- Kertészet/Tünethatározó/Nigrospórás korhadás, kórokozó: Nigrospora oryzae
- Kertészet/Tünethatározó/Szemfoltbetegség, kórokozó: Kabatiella zeae
- Kertészet/Tünethatározó/Szetoszfériás betegség, kórokozó: Setosphaeria turcica / Exserohilum turcicum
- Kertészet/Tünethatározó/Sztenokarpellás korhadás, kórokozó: Stenocarpella macrospora, S. maydis


Gyomnövényei

A kukoricavetések gyomosodási viszonyaira Magyarország tekintetében kiváló képet adnak az Országos Szántóföldi Gyomfelvételezések. A gyomfelvételezések alkalmával az őszi búza gyomnövényei mellett a kukorica nyáreleji és nyárutói gyomviszonyainak értékelése zajlik. Általánosan elmondható, hogy a kukorica életmódjához illeszkedően legnagyobb túlsúlyban a nyárutói egyéves (T4) gyomnövények jelennek meg a kukoricaföldeken. Figyelemreméltó az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) terjedése, mely faj 50 év alatt a 18. helyről az 1. helyre küzdötte föl magát a nyárutói gyomnövények borítottságát tekintve.