Címerhatározó/Keszői címer

(Keszői címer szócikkből átirányítva)

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Keszői család címerével foglalkozik.


Az adományban Keszői Pál fia Jakab továbbá rokonai: Keszői György fia Miklós, János fia Gergely, Mihály fia Jakab és Miklós fiai: Gáspár és Boldizsár részesültek. Az oklevél szövege a főczímerszerző Pál fia Jakab érdemeiről csak általánosságban emlékezik meg, megjegyezve, hogy a király szolgálatában főleg a német részeken buzgólkodott.

A czímerszerzőről közelebbi adataink nincsenek. Az oklevél hátán olvasható feljegyzés szerint ezt az armálist a Retsky-család mint a magáét tekintette és ezzel a czímerrel élt is. Hogy azonban a Keszői-család és a Retsky-család között volt-e valamely kapcsolat és milyen volt az, erre nézve közelebbi adatok szintén nem állanak rendelkezésünkre.

(Fejérpataky László és Áldásy Antal : Magyar címeres emlékek; Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság (1901, 1902, 1926))

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]

Rövidítések

Lásd még: