Címerhatározó/Kovacsics címer

(Kovacsics címer szócikkből átirányítva)

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Kovacsics, Kovachich családok címerével foglalkozik.


rétháti KovacsicsSzerkesztés

 

A hagyomány szerint Horvátországból származik. Őse Bertalan, aki 1606 júl. 8-án nyert címeres nemeslevelet Rudolf királytól. Tagjai közül Gáspár (†1829) kincstári ügyész volt Kulán. Fia, Gyula főszolgabíró, nem tudván a nemességszerzőtől való leszármazását kétségtelenül igazolni, 1866 júl. 8-án nemességet nyert, melyet őfelsége 1868 dec. hó 1-én megerősített és ugyanekkor a Rétháti előnevet adományozta. Fia, Gyula Temes vármegye ny. árvaszéki elnöke, a várm. tűzoltó szövetség és a temesvári állatvédő egyesület elnöke, a vörös kereszt-egylet ügyvivő alelnöke, a vaskoronarend lovagja, rétháti közbirtokos. Ágost és Ferencz kir. járásbírák. Címer: négyelt pajzs. 1. veresben előlábaival ezüst horgonyt tartó, kiöltött nyelvű párduc. 2. kékben folyóvízből aranykoronás szőke hajú szirén emelkedik ki, ezüstnyíllal feszített arany ívét lövésre készen tartva: 3. kékben zöld hármas halom mindegyikén egy-egy zöld liliomszál, három fehér virággal. 4. veresben három egymás fölött vízszint fekvő ezüst nyíl. Sisakdísz: pajzsbeli szirén. Takarók: vörösezüst-kékezüst.

Horvátországból származik. Bertalan 1606 júl. 8-án nyert címeres nemeslevelet II. Rudolf királytól.

Nagy Iván címerleírása: "A címer négyfelé osztott pajzs: 1. Veresben előlábaival ezüst horgonyt tartó, kiöltött nyelvű párduc, 2. kékben folyóvízből aranykoronás szőke hajú szirén emelkedik ki, ezüstnyíllal feszített arany ívét lövésre készen tartva, 3. kékben zöld hármas halom mindegyikén egy-egy zöld liliomszál, három fehér virággal, 4. veresben három egymás fölött vízszint fekvő ezüst nyíl. A pajzsfölötti sisak koronáján a leírt nyilazó szirén látható. A pajzsot foszladék veszi körül".

Kovachich volt kezdetben a nevünk írásmódja és a mi águnk a Topoloveci. 1606-ban II. Rudolf királytól kaptuk a nemességet Prágában. Később Ferenc József erősítette meg azzal, hogy Ükapámnak Kovacsics I. Gyula és leszármazottjai részére adományozta a Rétháti birtokkal együtt a rétháti előnevet (1868 évben), és a címer bal felső mezejéből kikerült az oroszlán kezéből a kard.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Kovacsics 1620Szerkesztés

 

Kovacsics György 1620. június 2., Bécs II. Ferdinánd nemesség és címer általa: felesége Ruselich Margit, gyermekei Miklós, Katalin, Anna és Katalin férje Ivancsics Miklós

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]

Rövidítések


Kovacsics 1629Szerkesztés

 

Kovacsics Márton 1629. augusztus 3., Bécs II. Ferdinánd nemesség és címer általa: gyermekei István, Anna

P 108 hg. Esterházy cs. lt. Rep. 48 Fasc. C No. 53

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[3]

Rövidítések


Kovacsics 1646Szerkesztés

 

Kovacsics Miklós 1646. október 19., Pozsony III. Ferdinánd nemesség megerősítése és címer általa: atyafiai Miklós és Velikaisimoliak György

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[4]

Rövidítések

Lásd még: