Latin/Fokozottan védett lepkefélék

A lap mérete: 7079 bájt

Latin

Fokozottan védett lepkefélék


Fokozottan védett lepkefélék

Hazánk fokozottan védett lepkefajai
Magyar
neve
Latin
neve
Eszmei értéke
Ft.
Anker téliaraszoló Erannis ankeraria 100 000 A budai példányok alapján írták le. Március elején fordul elő molyhostölgyesek (Quercus pubescens) tisztásain, más téliaraszolókkal együtt. Csak Dél- és Közép-Európában honos. Magyarországon, Olaszországban, Szerbiában, és Szlovéniában fedezték fel eddig.
Budai szakállasmoly Glyphipterix loricatella 100 000 Hazánkban fedezték fel. Nyáron repül. Magyarországon, Szerbiában és Albániában terjedt el.
Bükki hegyiaraszoló Entephria cyanata 100 000 Szubendemikus lepkefaj. Júniustól augusztusig repül sziklás mezőkön. Hernyója a havasi ikravirágon (Arabis alpina) táplálkozik. Észak-Európa kivételével mindenhol él. Alfaja, a kizárólag a Bükkben, annak egyetlen sziklafalán tenyésző (Entephria cyanata gerennae).
Csíkos boglárka Polyommatus damon 100 000 Fonákja alapján, amelyen egy szembetűnő fehér sáv fut és amelyen nincsen narancssárga folt, könnyen elkülöníthetjük a rokon fajoktól. A nőstény fölül barna (nagyon ritkán van rajta kék behintés), alul kávészínű, s rajzolata a híméhez hasonló. Hernyójának a tápnövénye a baltacim (Onobrychis viciifolia). Dél- és Közép-Európában él.
Csüngőaraszoló Phyllometra culminaria 100 000 A hazai fauna kiemelt természetvédelmi jelentőségű tagja. A faj kiemelt hazai természetvédelmi prioritást kell élvezzen. Csak Magyarországon él.
Díszes csuklyásbagoly Cucullia formosa 100 000 Augusztusban és szeptemberben repül. Dél-Európában és Magyarországon él. A hernyók a sziklai üröm (Artemisia alba ssp. saxatilis) virágjával táplálkoznak. Báb alakban telelnek át, akár több évig is elfekszenek. Kipusztulás fenyegeti.
Ezüstsávos szénalepke Coenonympha oedippus 100 000 Júniusban-júliusban repül. Szárnyainak barna fonákján a fémfényű szegélyvonal előtt sárga keretű, fehér pupillájú szemfoltok sorakoznak. Az elülső szárny fonákjáról időnként hiányoznak a szemfoltok. Hernyója fűféléken [perjéken (Lolium), sásokon (Carex)] él. Európa középső kontinensrészén fordul elő.
Zefír boglárka (Fóti boglárka) Plebejus sephirus 100 000 A hím felszíne halvány ibolyáskék, fekete szárnyszegélye a Plebeius-fajok közül a legkeskenyebb, a hátulsó szárnyán a szegély mentén fekete pontok sorakoznak, rojtjának belső része fekete, külső része fehér. A nőstény felszíne barna, szegélyén vörös foltokkal, rojta egészében barnásfehér. Júniusban repül Fót környékén. Tápláléka a szártalan csűdfű (Astragalus excapus).
Füstös ősziaraszoló Lignioptera fumidaria 100 000 Csak novemberben repül.Magyarországon eddig csak a középhegységek nyugati részének néhány pontján, illetve Budapest környékén észlelték.
Keleti lápibagoly Arytrura musculus 100 000 Júliusban repül. Hernyója fűzféléken (Salix) táplálkozik. Középkelet-Európában: Magyarországon, Romániában és Ukrajnában él.
Magyar őszifésűsbagoly Asteroscopus syriacus 100 000 Októberben és novemberben repül. Hernyója kőrisfélékkel (Fraxinus) táplálkozik. Közép- és Dél-Európában él.
Magyar ősziaraszoló]] Chondrosoma fiduciarium 100 000 Októberben és novemberben repül. Kutyatejféléken (Euphorbia) és imolaféléken (Centaurea) táplálkozik. Közép-Európában él.
Schmidt fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 100 000 Áprilistól májusig repül. Hernyója tölgyféléken (Quercus) táplálkozik. Közép- és Délkelet-Európában él.
Metelka medvelepke Rhyparioides metelkanus 100 000 Mocsaras helyeken júniusban repül. Hernyója mocsári gólyahíren (Caltha palustris) és mocsári kutyatejen (Euphorbia palustris) táplálkozik. Közép-Európában, keleti és nyugati irányba fordul elő ritkán.
Nagy szikibagoly Gortyna borelii 100 000 Augusztustól októberig repül. Hernyója sziki kocsordon (Peucedanum officinale) él. Nyugat- és Közkép-Európában fordul elő.
Nagyfoltú bagoly Oxytrypia orbiculosa 100 000 Szeptemberben repül. Hernyója írisz fajokon (Iris) táplálkozik. Nyugat- és Délkelet-Európában él.
Sztyepplepke Catopta thrips 100 000 Hernyója ürömféléken (Artemisia) táplálkozik. Magyarországon, Ukrajnában és Romániában él.
Magyar csuklyásbagoly Cucullia mixta 100 000 Eddig csak a Budai-hegységben és a Vértesben észlelték. Meleg és száraz dolomit-sziklagyepek és pusztafüves lejtőkön, májusban és júniusban repül. Hernyója aranyfürtön (Aster linosyris) táplálkozik. Olaszországban, Magyarországon, Romániában és Bulgáriában él
Villányi télibagoly Polymixis rufocincta 100 000 Hernyója habszegfű (Silene) fajokon táplálkozik. Dél- és Délkelet-Európában él.