Lett nyelvtan/Mondatrészek/Határozók/Fok- és mértékhatározó

Lett nyelvtan


Fok- és mértékhatározó


A fok- és mértékhatározó a cselekvés, történés, vagy tulajdonság mértékét és intenzitását írja le. A fok- és mértékhatározó jellemzően egy jelző vagy az állítmány határozója, az azokban megfoglamazott tulajdonság mértékére, fokára vonatkozik, a fok- és mértékhatározó ennek megfelelően ezek előtt a mondatrészek előtt áll.

  • Apsūdzības ir pilnīgi neizprotamas. ’A vádak teljesen érthetetlenek.’
  • Galvassāpes ir ļoti bieži sastopamas. ’A fejfájás egy nagyon gyakori mellékhatás.’
  • Diezgan daudz cilvēku dzīvo pilsētās. ’Meglehetősen sok ember él városokban.’

A leggyakrabban előforduló fok- és mértékhatározók a következők:

daudz ’nagyon, sokkal’ • diezgan ’eléggé’ • ļoti ’nagyon’ • mazliet ’kissé’ • nemaz ’semennyire’ • pamazām ’kicsivel, fokozatosan, apránként’ • pavisam ’teljesen’ • pilnīgi ’teljesen, tökéletesen’.

A maz és a daudz különlegesek a fokhatározók között, mivel mindig az igei állítmányhoz kapcsolódnak, és a cselekvés intenzitására vonatkoznak. A magyarban fokhatározói értékű tárgyként fordíthatjuk őket: maz ’kicsit’, daudz ’sokat’.

  • Vakar sniga maz. ’Tegnap havazott egy kicsit.’
  • Dzīves liels noslēpums: maz zināt un daudz just. ’Az élet nagy titka: keveset tudni és sokat érezni.’

A középfokban álló melléknév mellett a tulajdonság fokának mértékét – ha az nem a korábban felsorolt határozószók egyike – a par elöljárószóval fejezhetjük ki, amely tárgyesettel és részesesettel áll. Az ilyen szerkezetek esetében az összehasonlítás alapját szolgáló entitás külön tagmondatba kerül. (vö. A MELLÉKNÉV FOKOZÁSA)

  • Tā māja ir lielāka par vienu istabu, salīdzinot ar citu. ’Ez a ház egy szobával nagyobb, összehasonlítva a másikkal.’
  • Tā meitene ir daudz jaukāka, nekā es domāju. ’Ez a lány sokkal szebb, mint gondoltam volna.’