Lett nyelvtan/Mondatrészek/Határozók

Lett nyelvtan


Határozók (apstākļa vārds)


A határozók a mondatban leírt cselekvés, történés vagy létezés különböző körülményeit írják le. A határozók alakja rendkívül változatos, a határozók lehetnek különböző esetekben álló névszók, elöljárószós vagy névutós NÉVSZÓK és képzett, végződés nélküli vagy elemszilárdulással létrejött határozószók. A határozók mondatbeli pozíciója is változatos.

Helyhatározó • Időhatározó • Részeshatározó • Állapothatározó • Módhatározó • Eredethatározó • Eredményhatározó •
Okhatározó • Célhatározó • Fok- és mértékhatározó • Számhatározó • Számállapot-határozó • Eszközhatározó •
Társhatározó • Hasonlító határozó • Tekintethatározó • Partitívuszi határozó