Lett nyelvtan/Mondatrészek/Határozók/Részeshatározó

Lett nyelvtan


Részeshatározó


A részeshatározó azt fejezi ki, hogy a mondatba foglalt cselekvés kinek vagy minek a részére, javára történik meg. A lettben a részeshatározó kifejezésére az elsődleges forma a RÉSZESESET. A részeseset jellemzően vagy az alany vagy az állítmány után áll, de ha hangsúlyozni akarjuk, akkor kerülhet a mondat elejére is.

  • Es pateicu viņai manas domas. ’Megmondom neki a véleményemet.’
  • Eiropas Savienība atstāj dalībvalstīm pietiekamu brīvību. ’Az Európai Unió elegendő szabadságot hagy a tagállamoknak.’
  • Vecāki ieneca bērniem dāvanu. ’A szülők ajándékot adnak a gyerekenek.’

Egy másik lehetséges forma a priekš elöljárószó használata, amely egyes számnál birtokos esetet, többes számnál részes eset vonz. A priekš-et fordíthatjuk részesesettel, valamint számára, részére névutóval, vagy bizonyos esetekben egyéb formákkal is.

  • Kura ir pareizā masīna priekš manis? ’Melyik a megfelelő autó számomra?’
  • Lelle is spēle priekš meitenēm. ’A baba játék lányoknak.’
  • Programmas priekš mobilajiem telefoniem. ’Programok mobil telefonokhoz.’