Lett nyelvtan/Szófajok/Főnevek

Lett nyelvtan


Főnév (lietvārds)


A főnév konkrét vagy elvont, élő vagy élettelen entitásokat nevez meg. A főnév a mondatban gyakorlatilag bármilyen mondatrész szerepét betöltheti esetvégződéseinek, valamint az elöljárószóknak és a névutóknak a segítségével, de állítmány csak ige vagy segédige segítségével lehet. A főnév jellemző nyelvtani kategóriái a nem, a szám és az eset.