A licenc szó a latin/német és angol licence/license szavakból két alakban került a magyar nyelvbe:

Azonban ismert okoknál fogva nem mindenki szokta lefordítani az angol/amerikai szavakat, hanem megtartja, sőt elkezdi önkényes jelentéssel használni. Ez történt a license angol/amerikai szó esetében is, ami miatt a licence-t nem főleg engedélynek, a licensing-et, licensed-et nem engedélyezésnek és engedélyezettnek fordították a megfelelő helyeken, hanem jognak, belekeverve ebbe a szerzői jogot (copyright).

Szerzői jog

szerkesztés

A szerzői jog lényegét tekintve kizárólagos tulajdonjog, azt biztosítja, hogy az alkotó (másképpen a jogtulajdonos), tulajdonként, vagyontárgyként (property) rendelkezhet a saját alkotásával (work), azaz joga van azt másolni és terjeszteni, illetve másokat felhatalmazni, pl. a következőkre: a művet reprodukálni, abból újabb műveket készíteni, forgalmazni, nyilvános helyen megmutatni, előadni, stb.

Ez a jog akkor keletkezik, amikor a megszületik, és nem függ a mű publikálásától. Általában az a szokás, hogy a megfelelő hivatalt erről a tényről értesíti a szerző, amely a mű eredeti példányát átveszi megőrzésre, hogy jogviták esetén legyen bizonyíték. Magán a művön pedig feltüntetik a jogtulajdonos nevét, és a jogviszony időbeli hatályának kezdőévét.

Licencszerződés

szerkesztés

A szerző bizonyos feltételekkel engedélyt adhat arra, hogy a művét mások használják (to license the use under copyright). Erről szól az adott műre vonatkozó License Agreement, vagyis a licencszerződés (vö. a licenc szóval fent). Ez azt írja elő, hogy bár a szerző marad a mű tulajdonosa, bizonyos emberek, például vevők, felhasználók, stb. bizonyos ellenszolgáltatás fejében használhatják a művet, illetve annak másolatait, sokszorosított példányait. E használati engedély azonban általában nem terjed ki a másolás engedélyezésére.

A jog megszerzése

szerkesztés

Az, hogy minek lehet az ember szerzője, az változó országonként, ahogy a szerzői jog sem nemzetközi jog, hanem nemzeti. Amerikában például a szerzői (személyhez kötődő) jogok olyan mértékben tágulnak ki, hogy pl. egy film kapcsán „örök időkre” „az egész univerzumban”, „minden jelenleg létező és a jövőben megszülető médiára”, és a filmhez kapcsolódó mindenféle reklámcikkre (merchandise) vonatkozóan fenntartja magának a szerző az őt megillető (egyébként élete végéig plusz hetven évig megkapott) copyright-ot.

Amerikában, de máshol is, erős törekvés van arra, hogy jogokat szerezzenek az emberek szinte mindenben, a névhasználattól kezdve a szennyezési kvótákon át a világűr gyarmatosításáig bezárólag, hogy e furcsa jogok átengedése, engedélyezése révén később könnyű bevételekhez jussanak. Ezzel szemben állnak azok, akik altruista módon inkább meg akarják osztani javaikat, különösen az ismeretüket és tudásukat, amelyet közkincsként szeretnének látni, és ellenszolgáltatás nélkül adnak engedélyt saját munkáik, alkotásaik felhasználására. Természetesen ez az érdeke az összes ifjú, újítani vágyó nemzedéknek.


A Wikikönyvekben lévő művek licence

szerkesztés
Ez a dokumentum szabadon másolható, terjeszthető és/vagy módosítható a GNU Szabad Dokumentációs Licenc feltételei alapján, az 1.2 vagy későbbi, a Free Software Foundation által publikált változat szerint; nincs Nem Változtatható Szakasz, nincs Címlap-szöveg, nincs Hátlap-szöveg.

E licenc fordításának egy példánya „a GNU Szabad Dokumentációs Licenc szövege” elnevezésű szócikkben olvasható. A dokumentumra érvényes a Wikikönyvek jogi nyilatkozata.

For visitors from other countries: This image has been released under the GNU Free Documentation License

GFDL GNU Free Documentation License true http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html true

Creative Commons License
Creative Commons Attribution iconCreative Commons Share Alike icon
A felhasználás feltételeit egy Creative Commons licenc adja meg.

A Wikikönyvekben található szövegekre és a képek egy részére a Creative Commons Nevezd meg! – Így add tovább! 3.0, rövidített nevén CC BY-SA 3.0 licenc vonatkozik.

For visitors from other countries: The contributions have been released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License v3.0 (CC BY-SA 3.0)

Lásd még

szerkesztés