Minimalisztikus jegyzetek könyvespolca

Ezen könvespolc az egyetemi tanulást segítő jellege miatt az angol nyelvű Wikiversity (http://en.wikiversity.org/) most még nem létező magyar nyelvű Wikiegyetem változatába való. Vagy leginkább a Wikikönyvek és a Wikiegyetem közös tartalmába való.

Minimalisztikus jegyzetek könyvespolca szerkesztés

A minimalisztikus jegyzetek a reményeink szerint teljesítik azt a Feynman által is szorgalmazott elvet, hogy a tömörség lehetőleg ne váljon a tudománytalan spekulációk kiindulási forrásává.

  • Olvasóknak – különösen kinyomtatási szándék esetén – az elkészült jegyzeteket ajánljuk. Apró és nyilvánvaló hibák azonnali kijavításától eltekintve illik kérni a jegyzetet leginkább gondozó szerző egyetértését a vitalap segítségével.
  • Készülő jegyzetek a készülés félévében heti változásban vannak. Elsődlegesen a szerzői kör és tanítványaik gondozzák ezen oldalakat.
  • A készülés féléve során elhagyatottá váló jegyzeteket egy idő után átminősítjük elhagyatottnak, és ráérő szerző megörökölheti.
  • A beütemezett jegyzetek listája – a józanság serkentésére – az elhagyatott jegyzetek listája után van. Beütemezés azt jelenti, hogy a szerző tanrendi szinten látja, hogy a következő félévben hétről hétre képes egy heti anyaggal előrehaladni a szerkesztésben.
  • A tervezett jegyzetek listája = amilyen órák jegyzetére nyilvánvaló szükség lenne, csak az elkövetkező félévben nincs rá erő, vagy nincs szerző aki éppen olyan órát tartana.

Az általános elképzelés bővebb kifejtése a Minimalisztikus jegyzetek elgondolása című részben van. Az egyebek rovata cím pedig önmagáért beszél.

Elkészült jegyzetek szerkesztés

(most még nincs)

Készülő jegyzetek szerkesztés

(most még nincs)

Elhagyatott jegyzetek szerkesztés

(most még nincs)

Beütemezett jegyzetek szerkesztés

  • ...

Tervezett jegyzetek szerkesztés

Minimalisztikus jegyzetek elgondolása szerkesztés

A minimalisztikus jegyzetek könyvespolca egy elfogult vélemény, elgondolás szerint van kialakítva. Aki mást szeretne, az azt a mást itt nemigen találja meg. E szakaszt főként a leendő szerzőknek érdemes kritikusan átgondolni. E könyvespolcra csak ezen elfogult szempontoknak megfelelő jegyzeteket szeretnénk feltenni.

Egy felsőoktatási félév során az általánosan szokásos hallgatói terhelés 14 héten keresztül heti 30 óra. Nagy átlagban ezekre mégegyszer ennyi időt kell, pontosabban kellene szánni. Ez éppen másfélszerese a törvényes heti 40 órás munkahétnek. Például, egy tanrendileg 3+2-es tárgyra jut tehát 3 órányi előadás hallgatás, 2 órányi gyakorlat részvétel és otthon 5 órányi küzdelem a túlterheltséggel, az anyag megértésével, a feladatok elvégzésével és ráadásként a terjedelmes könyvekkel. Ehhez jönnek nehezítésként az életmód problémák, a kísértések és emberi gyengeségek.

Hallgatói sokszorosításra írt anyagok tapasztalata, hogy egy 90 perces duplaórás matematika vagy programozás gyakorlat alatt nagyjából 6 normális oldal dolgozható fel, de építve az előadásra és az otthoni hasonló mennyiségű munkára. Ez a 6 oldal például programozás esetén a hígabb program listák miatt lehet akár 8 oldal is, de a gyors áttekintésnek is van egy épeszű felső határa. Hasonló korlát vonatkozik humán témákra is, mert nem elég elolvasni azt, hanem azt át is kell gondolni, beszélni és emlékelni. Nyilván vannak kivételek, például amatőr kórus hosszútávon inkább csak 4 oldal 90 percenként (ha négyszólam csak önmagában, de többszólamú kiséret esetén értelemszerűen inkább 8-10). Terjedelem nyugodtan lehet a 6-nál nagyobb is, ha például könnyen áttekinthető és megérthető ábrák, műszaki rajzok és egyebek eszik az oldalszámot. Mindezzel kapcsolatban vannak más vélemények is, a 6-nál radikálisan nagyobb terjedelmek, de ott érdemes rákérdezni, hogy a vizsgákon a nagyobb terjedelem hány százaléka jön vissza használható tudásként.

Minimalisztikus jegyzet tehát a 14 hetes félévre maximálisan 42 normális oldal / heti 45 perc tanrendi idő. Például, egy heti 5 órás matematika jellegű tárgyra is csak egy 210 oldalas minimalisztikus jegyzet jut. Bármennyire is meglepő, de a szokásos heti egy duplaórához tehát 82 normál oldalas minimalisztikus jegyzet tartozik.

Minimalisztikus jegyzet nem lehet maximalista és oly mértékben teljes, hogy megálljon a saját lábán akár egy teljesen magányos hajótörött számára is, egy kapcsolódó vagy igen hasonló tartalmú tárgy óráinak látogatása nélkül. Tömörség miatt természetes, hogy számos kérdés nagyon nyitva marad vagy szóba sem kerül. Talán lehangoló, de az eredménytelenségnél mégis több, hogy e minimalisztikus jegyzetek legalább annyi ismeretet, gondolatot és gyakorlatiasságot tartalmazzanak, amit egy közepes(3) minősítésért el szokás várni. Az olyan teljes jegyzetek és könyvek, amelyek elegendőek egy kiemelkedőbb teljesítményhez is, azok a halgatók nagyobb többsége számára hasonlatosak az olyan antibiotikumhoz, amelynek a betegtájékoztatója egy 800 oldalas 2 kilós orvosi szakkönyv: mire a beteg átrágja magát rajta, addigra vagy önmagától kigyógyul, vagy belehal.

Mindazonáltal, bármennyire is szerény a tartalmi cél, a szerzők részéről igen nehéz megvalósítani úgy, hogy az el nem mondott dolgok hiánya ne okozzon gondot. Nem véletlenül terjedelmesek a szakkönyvek, mert a szerző pontos szeretne lenni, nem akar a kollégák előtt égni.

Leendő szerzők, legyetek bátrak a rövidséghez! Leendő olvasók, ne várjatok sokat! Csak annyit, hogy reményteljes végigdolgozni a minimalisztikus jegyzetet, és hozzásegít egy szerényebb cél megvalósításához.

Egyéni kinyomtatás és/vagy nyomdai változat érdekében a minimalisztikus jegyzetek internetes változatai nem használják ki teljesen az internet adta lehetőségeket.

Elsősorban azon témákból készül minimalisztikus jegyzet, amelyek nem egy-egy konkrét helyi és alkalmi igényt elégítenek ki, hanem amely témák annyira szokványosak és annyira szokásos a tematikájuk és időrendi vázlatuk, hogy számos kölönböző helyre járó diák tudja hasznosítani.

Egyébek rovata szerkesztés