Heraldikai lexikon/Rácsozott

(Rácsozott szócikkből átirányítva)

A rácsozott a heraldikai címerleírásokban használt fogalom, az olyan mesteralak megnevezésére, mely egymásba hálószerűen fonódó vagy rácsszerű vízszintes és függőleges sávokból áll és az így létrejövő minta rácsra emlékeztet. Változata a harántrácsozott, amikor a sávok átlósak.

Harántrácsozott pajzs a Pálffy-Daun címerben
Harántrácsozott pajzs a Kristóffy címerben

Névváltozatok:
rostély (Nagy Iván VII. 19.), harántosan rácsozott (Barna-Sümeghy 109.), félszögesen font (Reiszig-Borovszky[1])

de: gegittert, Flechtgitter, Schräggitter (harántrács)
Rövidítések

Ha tehát a mező egyidejűleg többször is vágott és hasított, rács jön létre, ha a tagolások borítása, mely lehet akár egy- vagy többféle színű is, nem váltakozik sakktáblaszerűen, hanem rácsozatot alkot. A tagolások egymásba fonódhatnak vagy rácsot is alkothatnak.

A csejtei Kristóffy család címere arannyal harántosan rácsozott kék pajzsban koronából kiemelkedő két fekete sasszárny. A rácsozás nem tévesztendő össze a damaszkolás mértani vonalakból álló változatával, mely nem része a címer kompozíciójának, ezért a címerleírásban sem kell megemlíteni.

A rácsminta állhat csíkpólyákból (de: Strichbalken) és csíkcölöpökből (de: Strichphählen) is. Ilyenek főként finomabb ábrázolásmódoknál fordulnak elő. Ha tehát a rácsminta szokatlanul vékony csíkokból áll, azt nevezhetjük szűken rácsozottnak (de: enggegittert) vagy szűk rácsnak (de: eng Gitter) is.

A leírásnál az egyes csíkok számát nem kell megadni.

Lásd még

szerkesztés

rács, hálózott