Szakácskönyv/Halak/Védett halak

__NOEDITSECTION__

Recept mérete: 229 bájt

Szakácskönyv

Védett halak

Halfajták Halak-rákok-kagylók Általános fogási tilalmak és méretkorlátozások Védett halak Mit-mihez használjunk Előkészítés Halászlé Halételek Halételek konzervből Tengeri halakból Rákok-kagylók


Védett és fokozottan védett halak*
Halfaj neve Latin neve Eszmei értéke (Ft) Kép Megjegyzés
Állas küsz (Chalcalburnus chalcoides) 10.000
Botos kölönte (Chalcalburnus chalcoides) 10.000
Cifra kölönte (Cottus poecilopus) 10.000
Dunai nagyhering (Caspialosa kessleri) 2.000
Felpillantó küllő (Gobio uranoscopus) 50.000
Fenékjáró küllő (Gobio gibio) 2.000
Fürge cselle (Phoxinus phoxinus) 2.000
Gyöngyös koncér (Rutilus frisii) 2.000
Halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus) 10.000
Homoki küllő (Gobio kessleri) 10.000
Kövicsík (Noemacheilus barbatulus) 2.000
Kurta baing (Leucaspius delineatus) 2.000
Leánykoncér (Rutilis pigus) 10.000
Pénzes pér (Thymallus thymallus) 10.000
Réti csík (Misgurnus fossilis) 2.000
Selymes durbincs (Gymnocephalus schraetze) 10.000
Sima tok (Acipenser nudiventris) 10.000
Sőregtok (Acipenser stellatus) 10.000
Sujtásos küsz (Albunoides bipunctatus) 2.000
Széles durbincs (Gymnocephalus balon) 2.000
Szivárványos ökle (Rhodeus sericeus) 2.000
Tarka géb (Proterorhinus marmoratus) 2.000
Törpecsík (Sabanajewia aurata) 2.000
Vágócsík (Cobitis teania) 2.000
Vágótok (Acipenser gueldenstaedti) 10.000
Vaskos csabak (Leuciscus souffia) 10.000
Viza (Huso huso) 10.000
Védett a hüllők és a kétéltűek (békák) valamennyi faja is.
Fokozottan védett halak
Dunai ingola (Eudontomyzon mariae) 100.000
Dunai galóca (Hucho hucho) 100.000
Lápi póc (Umbra krameri) 100.000
Magyar bucó (Zingel zingel) 100.000
Német bucó (Zingel streber) 100.000
Petényi márna, (w:magyar márna) (Barbus meridionalis) 100.000
Tiszai ingola (Eudontomyzon danford) 250.000