Szerkesztővita:KeFe/R és S mondatok

R mondatok szerkesztés

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok:

R1 – Száraz állapotban robbanásveszélyes
R2 – Ütés, súrlódás, tűz vagy más gyújtóforrás robbanást okozhat
R3 – Ütés, súrlódás, tűz vagy egyéb gyújtóforrás rendkívül mértékben növeli a robbanásveszélyt
R4 – Nagyon érzékeny, robbanásveszélyes fémvegyületeket képez
R5 – Hő hatására robbanhat
R6 – Levegővel érintkezve vagy anélkül is robbanásveszélyes
R7 – Tűzet okozhat
R8 – Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat
R9 – Éghető anyaggal érintkezve robbanásveszélyes
R10 – Kevésbé tűzveszélyes
R11 – Tűzveszélyes
R12 – Fokozottan tűzveszélyes
R14 - Vízzel hevesen reagál
R14/15 – Vízzel hevesen reagál és közben fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek
R15 – Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek
R15/29 – Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes és mérgező gázok képződnek
R16 – Oxidáló anyaggal érintkezve robbanásveszélyes
R17 – Levegőn öngyulladó
R18 – A használat során robbanásveszélyes / tűzveszélyes gáz – levegő elegy keletkezhet
R19 – Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet
R20 – Belélegezve ártalmas
R21 – Bőrrel érintkezve ártalmas
R20/21 – Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas
R20/21/22 – Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas
R20/22 – Belélegezve és lenyelve ártalmas
R21/22 – Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas
R22 – Lenyelve ártalmas
R23 – Belélegezve mérgező (toxikus)
R23/24 – Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező
R23/25 – Belélegezve és lenyelve mérgező
R23/24/25 – Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező
R24 – Bőrrel érintkezve mérgező (toxikus)
R24/25 – Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező
R25 – Lenyelve mérgező (toxikus)
R26 – Belélegezve nagyon mérgező (toxikus)
R26/27 – Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező
R26/27/28 – Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező
R26/28 – Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező
R27/28 – Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező
R27 – Bőrrel érintkezve nagyon mérgező (toxikus)
R28 – Lenyelve nagyon mérgező (toxikus)
R29 – Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek
R30 – A használat során tűzveszélyessé válik
R31 – Savval érintkezve mérgező gázok képződnek
R32 – Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek
R33 – A halmozódó (kumulatív) hatások miatt veszélyes
R34 – Égési sérülést okoz
R35 – Súlyos égési sérülést okoz
R36 – Szemizgató hatású
R37 – Izgatja a légutakat
R36/37 – Szemizgató hatású, izgatja a légutakat
R36/37/38 – Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat
R36/38 – Szem- és bőrizgató hatású
R37/38 – Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat
R38 – Bőrizgató hatású
R36/37/38 – Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat
R39/23/24/25 – Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R39 – Nagyon súlyos és maradandó egészségkárosodást okozhat
R39/23 – Belélegezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R39/24 – Bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R39/25 – Lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R39/26 – Belélegezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R39/27 - Bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R39/28 - Lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R39/23/24 – Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, : maradandó egészségkárosodást okozhat
R39/23/25 – Belélegezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R39/24/25 – Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészség károsodást okozhat
R39/26/27 – Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R39/26/28 - Belélegezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R39/27/28 - Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészség károsodást okozhat
R39/26/27/28 – Belélegezve, bőrrel érintkezve, lenyelve nagyon mérgező: súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R40 – A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított
R41 – Súlyos szemkárosodást okozhat
R42 – Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
R42/43 – Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat
R43 – Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
R44 – Zárt térben hő hatására robbanhat
R45 – Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet)
R46 – öröklődő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet)
R48 – Hosszú időn át hatva súlyos egészségkárosodást okozhat
R48/20 – Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat
R48/21 – Hosszabb időn át bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat
R48/22 – Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat
R48/23 – Hosszabb időn át belélegezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat
R48/24 – Hosszabb át bőrrel érintkezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat
R48/25 – Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat
R48/20/21 – Hosszabb időn át belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas. súlyos egészségkárosodást okozhat
R48/20/22 – Hosszabb időn át belélegezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat
R48/21/22 – Hosszabb időn át bőrrel érintkezve és szájon át szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat
R48/20/21/22 – Hosszabb időn át belélegezve, bőrön és szájon keresztül a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat
R48/23/24 – Hosszabb időn át belélegezve és bőrön keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat
R48/23/25 – Hosszabb időn át belélegezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat
R48/24/25 – Bőrön és szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat
R48/23/24/25 – Hosszabb időn át belélegezve, bőrön és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat
R49 – Belélegezve rákot okozhat (karcinogén hatású lehet)
R50 – Nagyon mérgező a vízi szervezetekre
R50/53 – Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
R51 – Mérgező a vízi szervezetekre
R52 – Ártalmas a vízi szervezetekre
R53 – A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
R51/53 – Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
R52/53 – Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
R54 – Mérgező a növényvilágra
R55 – Mérgező az állatvilágra
R56 – Mérgező a talaj szervezeteire
R57 – Mérgező a méhekre
R58 – A környezetben hosszantartó károsodást okozhat
R59 – Veszélyes az ózonrétegre
R60 – A fertilitást (fogamzóképességre vagy nemzőképességre) ártalmas lehet
R61 – A születendő gyermekre ártalmas lehet
R62 – A fertilitásra (fogamzóképességre vagy nemzőképességre) ártalmas lehet
R63 – A születendő gyermeket károsíthatja
R64 – Szoptatott újszülöttet és csecsemőt károsíthatja
R65 – Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat
R66 – Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja
R67 – Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak
R68 – Maradandó egészségkárosodást okozhat
R68/20 – Belélegezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat
R68/21 – Bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat
R68/22 – Lenyelve ártalmas: maradandó egészség károsodást okozhat
R68/20/21 – Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat
R68/20/22 – Belélegezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat
R68/21/22 – Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat
R68/20/21/22 – Belélegezve, bőrrel érintkezve, lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat

S mondatok szerkesztés

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S-mondatok:

S1 – Elzárva tartandó
S1/2 – Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó
S2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet
S3 – Hűvös helyen tartandó
S3/7 – Az edényzet jól lezárva, hűvös helyen tartandó
S3/14 – Hűvös helyen, ...-tól/-től távol tartandó [az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg]
S3/9/14 – Hűvös, jól szellőztethető helyen, ...-tól/-től távol tartandó [az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg]
S3/9/49 – Hűvös, jól szellőztethető helyen, csak az eredeti edényben tárolható
S3/9/14/49 – Hűvös, jól szellőztethető helyen, ...-tól/-től távol, csak az eredeti edényzetben tárolható [az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg]
S4 - Lakott területtől távol tartandó
S5 - ..... alatt tartandó ( a folyadékot a gyártó határozza meg)
S6 - ..... alatt tartandó ( az inert gázt a gyártó határozza meg)
S7 – Az edényzet légmentesen lezárva tartandó
S7/8 – Az edényzet légmentesen lezárva, szárazon tartandó
S7/9 – Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőztethető helyen tartandó
S7/47 – Az edényzet légmentesen lezárva ....°C hőmérsékletet nem meghaladó helyen tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg)
S8 – Az edényzet szárazon tartandó
S9 – Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandó
S12 – A tartályt nem szabad légmentesen lezárni
S13 – Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
S14 - ...tól /-től távol tartandó [az összeférhetetlen anyago(ka)t a gyártó határozza meg]
S15 – Hőhatástól távol tartandó
S16 – Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás
S17 – Éghető anyagoktól távol tartandó
S18 – Az edényzetet óvatosan kell kezelni és kinyitni
S20 – Használat közben enni, inni nem szabad
S20/21 – A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
S21 – Használat közben tilos a dohányzás
S22 – Az anyag porát nem szabad belélegezni
S23 – A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni
S24 – A bőrrel való érintkezés kerülendő
S25 – Kerülni kell a szembejutást
S24/25 – Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
S26 – Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
S27 – A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni/venni
S27/28 – Ha az anyag a bőrre jut, a szennyezett ruhát rögtön le kell vetni és a bőrt kellő mennyiségű ...-val/-vel azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg)
S28 – Ha az anyag bőrre kerül vízzel bőven azonnal le kell mosni
S29 – Csatornába engedni nem szabad
S29/35 – Csatornába engedni nem szabad. Az anyagot és edényzetét megfelelő módon kell ártalmatlanítani
S29/56 – Csatornába engedni nem szabad, az anyagot és az edényzetét a veszélyes- vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni
S30 – Soha nem szabad vízzel keverni
S33 – A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell
S35 - Az anyagot és edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell
S36 – Megfelelő védőruházatot kell viselni
S37 – Megfelelő védőkesztyűt kell viselni
S36/37 – Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni
S36/39 – Megfelelő védőruházatot és szem-/arcvédőt kell viselni
S36/37/39 – Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni
S37/39 – Megfelelő védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell viselni
S38 – Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni
S39 – Szem-/arcvédőt kell viselni
S37/39 – Megfelelő védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell viselni
S40 – A padlót és a beszennyeződött tárgyakat ...-val/-vel kell tisztítani (az anyagot a gyártó határozza meg)
S41 – Robbanás vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni
S42 – Füst-/permetképződés esetén megfelelő légzésvédőt kell viselni
S43 - Tűz esetén használjunk homokkal oltandó. Víz használata tilos!
S45 – Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni
S46 – Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
S47 – 50 °C feletti hőmérsékleten nem tárolható
S47/49 - .... °C hőmérsékleten, csak az eredeti edényzetben tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg)
S48 - ...-val/-vel nedvesen tartandó (az anyagot a gyártó határozza meg)
S49 – Csak az eredeti edényzetben tárolható
S50 - … val/vel nem keverhető
S51 – Csak jól szellőztetett helyen használható
S52 – Nagy felületű, tartózkodásra alkalmas helyiségekben nem használható
S53 – Kerülni kell az expozíciót, - használatához külön utasítás szükséges
S56 – Az anyagot és edényzetét veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni
S57 – A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni
S59 – A hulladék anyag visszanyeréséhez / újrahasznosításához a gyártótól / forgalmazótól kell tájékoztatást kérni
S60 – Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani
S61 – Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap
S62 – Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét
S63 - Belégzés miatt bekövetkező baleset esetén a sérültet friss levegőre kell vinni és biztosítani számára a nyugalmat
S64 – Lenyelés esetén a szájat vízzel öblítjük ki (csak abban az esetben, ha a sérült nem eszméletlen)
SPI – Növényvédő szerrel, vagy annak csomagoló eszközével ne szennyezze a vizeket!
Spo1 – Bőrrel való érintkezés esetén először száraz ruhával távolítsa el a növényvédő szert, majd a szennyeződött bőrt - bő vízzel mossa le!
Spo2 – Használata után minden védőruházatot ki kell mosni!
Spo3 – A növényvédő szer meggyújtása után óvakodjon a keletkező füst belégzésétől, és azonnal hagyja el a kezelt területet!
Spo5 – A kezelt területet (üvegházat), alaposan (az előírt időn át és a permet felszáradásáig), szellőztesse az oda való visszatérés előtt!
Spe2 – A talajvíz, vagy a vízi szervezetek érdekében (az előírt talajtipus, vagy helyzet), talajokra ne használja!
Spo7 – A madarak költési időszakasza alatt nem használható!
Spo8 – A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében, virágzási időszakban nem alkalmazható!
Visszatérés KeFe/R és S mondatok felhasználói lapjához.