Címerhatározó/Vízkelethy címer

(Vízkelethy címer szócikkből átirányítva)

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Vízkelethy család címerével foglalkozik.


Vízkelethy György nemességújító oklevele, 1569. A címeres levél kalligráfiáját Bocskay György készítette, aki az oklevél egyik ellenjegyzője volt. Aláírása a pergamenlap jobb alsó sarkában látható
Vízkelethy Mihály pecsétje, 1643

Vízkelethy György, Jakab és Tamás 1569. július 15. Bécs I. Miksa nemesség megerősítése és címer

általuk: atyafiaik Mihály, Bertalan, Ferenc, János, Pál és ifj. János

R 64

Vizkeleti Vizkelety György és Jakab 1555 I. Ferdinánd királyi adomány a Pozsony vármegyei Kossut helységre.

Vizkeleti Vizkelety Tamás és fia, Mihály 1608. március 5., Prága I. Rudolf bárói rang és címer

Irodalom:

Illésy-Pettkó: Királyi Könyvek

1.1. Törzsszám : HU MNL OL R 64
1.1. Jelzet : 1_0033
1.1. Raktári szám:
1.1. Raktári egység : téka
1.2. Restaurált : NEM
1.2. Formátum : lap (hajtogatott)
1.2. Állapot : jó
1.2. Magasság (cm) : 45,5
1.2. Szélesség (cm) : 70
1.3. Nyelv : latin
1.4. Irattípus : adománylevél
1.5. Tárgy : magyar nemesség megújítása, címer
1.6. Fennmaradási forma : eredeti
1.7. Kapcsolódó jelzet :
Kapcsolódó irat - R_64_1_0138
Kapcsolódó irat - R 319 - 2279/1-3.
Adományozó - Miksa - magyar király - - -
Adományos - Vízkelethy György - - - Wyzkelethy -
Adományos - Vízkelethy Jakab - - - -
Adományos - Vízkelethy Tamás - - - -
Adományos által - Vízkelethy Mihály - - - - atyafiuk
Adományos által - Vízkelethy Bertalan - - - - atyafiuk
Adományos által - Vízkelethy Ferenc - - - - atyafiuk
Adományos által - Vízkelethy János - - - - atyafiuk
Adományos által - Vízkelethy Pál - - - - atyafiuk
Adományos által - Vízkelethy János - - ifj. - - atyafiuk
Ellenjegyző - Liszthy János - választott veszprémi püspök, alkancellár - - -
Ellenjegyző - Bocskay György - - - -
Eredeti kiállításának helye - Bécs
Eredeti kelte - 1569.07.15.
magyar királyi nagyobb titkospecsét

Címerleírás: Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius inferiori parte forma fluminis est expressa, ex eoque a dextro scuti latere rupes ardua eminet, ad quam unicornis seu monoceros naturalis, in eodem flumine natans, et usque ad umbilicum prominens, oreque ramum olivae gestans, summo nixu eluctari, ac superiorem sinistrum scuti angulum stella radians occupare cernuntur. Scuto galea est imposita militaris aperta, et supra eam corona aurea, ex eaque monoceros dimidius priori similis prominet. A summitate autem galeae laciniae seu lemnisci coelestini et aurei coloris hinc inde diffluentes, scutum ipsum utrinque pulchre exornant. - Van címerfestmény - - az ezüst megfeketedett - Bulgária címere a téves "Sclavoniae" feliratot hordozza

Címerszőnyeg: aranyszegélyú díszes keret, rózsaszín damaszkolt háttér, virágos vázák, kísérőcímerek: Miksa király kiscímere, Magyarország vágásos címere, Csehország, Dalmácia, Horvátország, Bulgária
Pajzs: - reneszánsz pajzs - kék - - nincs - Nincs - Nincs
Címerkép: víz
Címerkép: folyó
Címerkép: szikla
Címerkép: egyszarvú
Címerkép: olajág
Sisak: pántos sisak - korona
Sisakdísz elem: egyszarvú
Sisakdísz elem: olajág
Sisaktakaró: vörös-ezüst
Sisaktakaró: kék-arany

4.1. Narratio : Cum vos igitur supranominatos fratres iam inde ab ineunte aetate vestra fidem, studium, diligentiam probitatemque eam quam a natura accepissetis, summa cum laude hactenus multis modis comprobasse, locupletissimis testibus ad nos allatum sit, te nimirum Georgio, ab ipsa pueritia tua cum in Hungaria tum in Transsylvania aliisque provinciis nostris, fidem et diligentiam tuam in diversis et non vulgaribus rebus, negotiis et functionibus, fidei tuae conreditis strenue simul et solerter navante. Te vero Jacobo in maiori cancellaria nostra Hungarica in pertractandis expendiendisque diversis negotiis, cum nostris privatis, tum vero publicis, quae ex ipsa cancellaria nostra, tanquam e fonte perenni iugiter promanant, iam inde a sexdecim annis, assidue, fideliter et diligenter versante. Postremo te Thoma, primum in camera nostra Hungarica munere notariatus per complures annos, deinde vero apud spectabilem et magnificum quondam comitem Christophorum Orzagh de Gwth, comitem comitatus Neogradiensis, iudicem curiae nostrae et consiliarium nostrum officio secretariatus, fidem et virtutem tuam omnibus perspicue et summa cum integritate comprobante.

4.5. Megjegyzés : Eredetileg nemességüket I. Ferdinándtól kapták. Az intitulatio és a címerfestmény rendkívül díszes. [1]

  • Irodalom:

Áldásy II. No. 232. -

Nyulásziné No. 201 -

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]

Rövidítések


Lásd még: