1. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia/3. feladat

Ezt a problémát Magyarország javasolta.[1]

A feladat:

Tudjuk, hogy

Mutassunk másodfokú egyenletet -re úgy, hogy együtthatói csak az számoktól függjenek, majd helyettesítsünk be , és -et.

Ismert, hogy  , és így ennek az egyenletnek a négyzete is áll:  . Most nézzük az eredeti egyenletünket. Egy olyan egyenletet akarunk belőle alkotni, amiben csak  -es,  -es, valamint konstans tagok szerepelnek. Ehhez rendezzük át a következő módon:  , majd pedig emeljük négyzetre:  . Most behelyettesítve   és   helyére, s a kövekezőt kapjuk:  . Azaz ezt rendezve kapjuk, hogy  , ami a feladat feltételeinek megfelelő másodfokú egyenlet, s következik az eredetiből. Most behelyettesítve a megadott értékeket a következő egyenletet kapjuk:  . Azaz ugyanazt a másodfokú egyenletet kaptuk vissza, mint a helyettesítés előtt ( ), csak épp az ismeretlen   helyett   lett.

  1. Mathlinks: IMO feladatok és szerzőik