Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Batu család címerével foglalkozik.


Horváth Mihály 1690. március 12., Bécs I. Lipót nemesség és címer

általa: felesége Batu Katalin, annak testvérei Batu Mihály, Ilona, Erzsébet, Anna

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

  • Külső hivatkozások:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[1]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs