Címerhatározó/Blaskovics címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Blaskovics, Blaskovich, Blaskovits családok címerével foglalkozik.


ebeczki BlaskovicsSzerkesztés

 
Címer a tápiószentmártoni Blaskovics kúriáról

   

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913.[2][3][4]

Gócsáné Móró Csilla: A Blaskovichok világa. Egy köznemesi család története és életmódja a 18. század elejétől a 20. század közepéig. Debreceni Egyetem Történeti és Néprajzi doktori iskola. 2012. (Doktori disszertáció) 21-31.[5]

  • Külső hivatkozások:

klobusiczi BlaskovitsSzerkesztés

 

  • Irodalom:

Gócsáné Móró Csilla: A Blaskovichok világa. Egy köznemesi család története és életmódja a 18. század elejétől a 20. század közepéig. Debreceni Egyetem Történeti és Néprajzi doktori iskola. 2012. (Doktori disszertáció) 21-31.[6]

  • Külső hivatkozások:

Blaskovics, PécsSzerkesztés

 

Pécsett élt Blaskovich Iván baranyai főispán, talán a beckói ág tagja. Testvére Blaskovich Mária (Weöres Sándor anyja), felesége Rimer Mária, lányaik, Mária, Hanna, Judith és Klára. Mivel fia nem volt, csak leányai, akik később szétszóródtak a világban, a család ezen ága kihalt. A címer hasonlít a roffi Borbély család címerére, és a kardot tartó oroszlán a Grassalkovich címerben is megtalálható.

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

[7] [8]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs