Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Csaholyi család címerével foglalkozik.


briberi Melith István füzetszerű nemességújító oklevelének kezdőlapja, 1580. A címert nem rajzolták meg

A Káta nemzetségből származó család.

A Csaholyi-család a XVI. század közepén fiúágon kihalt, 1545-ben beházasodás révén [ Csengeren ] a horvát eredetű Melith-család vette át a Csaholyi-uradalmat.

+++++++

Palóc, 1529. augusztus 24.
CSAHOLYI IMRE ÉS A RÁSKAY TESTVÉREK SZERZŐDÉSE

Megegyeznek arról, hogy a Szent Mihály napot követő vasárnapig a közösen örökölt birtokból semelyikük nem vesz el semmit, akkor osztják fel a birtokot maguk között.

  • OL P 707. A gr. Zichy család zsélyi levéltára, fasc. 217. no. 29.
  • 21,5 x 28 cm-es, erősen rongált, hiányos papiron, a szöveg alatt zöld viaszban két gyűrűspecsét: a bal oldali háromszögű pajzsának talpában kerék [Csaholyi - SzL.], fönt jobbról fogyó hold, balról csillag; a jobb oldali pecsét letöredezett, csak négy vágás [?] [helyesen oldalsó ék - SzL.] látható. [[[Címerhatározó/Ráskay címer|Ráskay]] - SzL.] Egy fólió.

2 Ráskay György fiai, Zemplén megyében birtokos család tagjai (NAGY 9: 636). DöBRENTEI jegyzetében (RMNy. 2/2: 39l-2) Istvánt összekeveri Balázs fia Istvánnal, aki 1540-1542-ben nógrádi ispán volt (NAGY, Nógrád 167).

3 Pálóczy Katalin, Ráskay György második felesége, a testvéreknek valószínűleg mostohaanyja (NAGY 9: 636). Első férje Csaholyi Imre volt, tőle született Imre nevű fia (a levél egyik aláírója) Ráskay Mihály leányát, Krisztinát vette feleségül (NAGY 3: 62).

5 Pálóczy Katalin testvére, Pálóczy Antal Zemplén megyei ispán 1526-ban meghalt, s igy a család fiúágon kihalt (NAGY 9: 97). Birtokában Katalin és fiai maradtak, amíg Perényi Péter és Drugeth Ferenc ki nem űzte őket onnan (KárOkl. 3: 397-400), Pálóczy Antal ugyanis Perényi Erzsébetnek volt a fia (FÓGEL, II. Lajos 36).

10 Csaholyi Imre és Pálóczy Katalin fia. 1527-ben részt vesz a tokaji gyűlésen (MOE. 1:4; ETE. 1: 289), később I. Ferdinánd pártjára állt (NAGY 3: 64). Feleségét, Ráskay Mihály leányát, Krisztinát 1532-ben özvegyként említik (PETRI, Szilágy 5: 259; 6: 335; T. 53 [1939]: 73).


  • Irodalom:

Hegedűs Attila - Papp Lajos szerk.: Középkori leveleink 1541-ig. Budapest, 1991. 176.[1]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások: https://hu.wikipedia.org/wiki/Csaholyi_csal%C3%A1d

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs