Címerhatározó/Dalotti címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Dalotti család címerével foglalkozik.


Dalotti másképp bőnyi NémethSzerkesztés

   

Czímeres levelet II. Ferdinándtól 1622. jun. 23. Németh Péter nyert. (Győr- és Vasm. lt.; MNMuz. lt.) – Czímer: vörös paizsban alólról felnyuló kék ékben zöld földön kiterjesztett szárnyu galamb, a vörös részekben egy-egy ezüst rózsa; sisakdisz: 2 szarvasagancs között a galamb; takarók: kék-arany, fekete-ezüst. – A czímeres levelet felmutatták 1733. István és Mihály (Keményegerszeg), István (Sömjén), Frencz 1753. (Noszlop), Ferencz és József 1774. (Nagy-zernye), János 1774. (Földvár, Tolnam.)

(Kempelen VII. 446.)

Dalotti (alias Németh, bőnyi). Előnév adományozása s a D. név használatának engedélyezése 1915. jul. 5. D. Ödön főreáliskolai tanár részére. – Vö. VII/450.; Németh (címerlevél 1622.)

(Kempelen, Pótlék 294.)

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs