Címerhatározó/Egri egyházmegye címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a(z összes felekezetű) egri egyházmegye címerével foglalkozik.


(Római katolikus) Egri főegyházmegyeSzerkesztés

 

Az egri püspökök és érsekek (1804-től) pecsétei és címerei

  • Irodalom:
  • Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs