Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként Erdély címerével foglalkozik.


Erdély nagyfejedelmi címere


A címer valószínűleg Báthory Zsigmond uralkodása alatt, 1590-ben alakult ki. A címerábrák helye sokáig nem állandósult, hanem a pajzson belül vándorolt. Az általános magyarázat szerint a három kiváltságos erdélyi nemzet, a magyar, a székely és a szász jelképeit egyesíti, így a sas a magyar, a nap és hold a székely és a hét bástya a szász nemzet, a szász székek (Kőhalom, Medgyes, Nagysink, Sebes, Szeben, Szászváros, Szerdahely) szimbóluma. A mai formájában használt címert Mária Terézia adományozta a nagyfejedelemség rangjára emelt Erdélynek 1765-ben.

  • Irodalom: Hugo Gerard Ströhl: Oesterreichisch-Ungarische Wappenrolle

Erdély címeréhez egy érdekes adalék, hogy III. Frigyes császár 1452. június 27-én Bécsújhelyen egy bizonyos Oswald von Siebenbürgen és törvényes örökösei részére az erdélyi szászok címerének megfelelő címert adományozott: arany alapon hét kék tornyot, melyet azonban az oklevélben nem festettek meg. Ez egyben tekinthető a szászok címerének egyik korai előfordulásaként is, miközben a Siebenbürgen család ausztriai ágai később másféle címert használtak.[1]

  1. Friedrich III. - [RI XIII] H. 13 n. 244, 1452 Juli 27, Wiener Neustadt: "K.F. verleiht Oswald von Siebenbürgen und dessen rechtmäßigen Erben das in der Urkunde beschriebene, jedoch nicht farbig eingemalte Wappen1: in Gelb sieben blaue Berge, die aus des grunde .. ye ainer für den ander entsteen, und ein mit gelb-blauer Helmdecke, gelbem Kissen und blauen Straußenfedern geschmückter Helm. Er verfügt, daß die Begünstigten dieses Wappen künftig in allen Angelegenheiten und Geschäften zu schimph und ernste führen dürfen, und gebietet allen Fürsten, Gff. etc. Herolden, Persevanten sowie allen anderen Reichsuntertanen bei seiner und des Reichs schweren Ungnade, Oswald und dessen Erben beim Gebrauch des ihnen verliehenen Wappens nicht zu beeinträchtigen, jedoch unbeschadet der Rechte jener, die möglicherweise ein gleiches Wappen führen." Originaldatierung: An phincztag nach sannd Jacobs tag im snit. Kanzleivermerke: KVr: A.m.p.d.i. Ulricus Welczli. Regesta Imperii Online: http://www.regesta-imperii.de/regesten/13-13-0-friedrich-iii/nr/1452-07-27_1_0_13_13_0_245_244.html

Fejedelmek szerkesztés

Szapolyai János szerkesztés

Szapolyai János (1487-1540)
Kiscímer Középcímer Nagycímer
 
Szapolyai János király

Megjegyzés: Magyarország királya (1526), erdélyi vajda (1511)

János Zsigmond szerkesztés

Szapolyai János Zsigmond (1540-1571)
Kiscímer Középcímer Nagycímer
 

 

   
 
János Zsigmond választott magyar király
 
János Zsigmond erdélyi fejedelem

Megjegyzés: Magyarország választott királya (1540), erdélyi fejedelem (1559), Opole és Ratibor hercege

Báthory István szerkesztés

Báthory István (1533-1586)
Kiscímer Középcímer Nagycímer
 
 
Báthory István lengyel király
 
Báthory István lengyel király, erdélyi fejedelem lengyel királyi titkospecsétje Bánó György címeres levelén, 1576

Megjegyzés: Lengyelország királya (1576), Erdély fejedelme (1571), Litvánia nagyhercege

Báthory Kristóf szerkesztés

Báthory Kristóf (1530-1581)
Kiscímer Középcímer Nagycímer
 

 

Megjegyzés: Erdély fejedelme (1575)

Báthory Zsigmond szerkesztés

Báthory Zsigmond (1572-1613)
Kiscímer Középcímer Nagycímer
 
Báthory Zsigmond Római Szentbirodalmi herceg
 
 
Báthory Zsigmond címere
 
Báthory Zsigmond Erdély, Moldva és Havasalföld fejedelme: cölöpösen harmadolt nagycímere. Az 1. mezőben Erdély, a 2. vörös mezőben Moldva címere, fölötte a Báthory címer kispajzsban, a 3. mezőben fent Havasalföld címere, alatta Kis-Havasalföld
 

Megjegyzés: Erdély fejedelme (1581-1597, 1598-1599, 1601-1602), Moldva, Havasalföld fejedelme (1595), Római Szentbirodalmi herceg (1595), Oppeln és Ratibor hercege (1596)

Báthory András szerkesztés

Báthory András (1566-1599)
Kiscímer Középcímer Nagycímer

Megjegyzés: Erdély fejedelme (1599-ben)

Székely Mózes szerkesztés

Székely Mózes (1550 k.-1603)
Kiscímer Középcímer Nagycímer
 

Megjegyzés: Erdély fejedelme (1602)

Bocskai István szerkesztés

Bocskai István (1557-1606)
Kiscímer Középcímer Nagycímer
  
 
Bocskay fejedelmi pecsétje
 
Bocskai István

Megjegyzés: Erdély fejedelme (1605)

Rákóczi Zsigmond szerkesztés

Rákóczi Zsigmond (1544-1608)
Kiscímer Középcímer Nagycímer
 
Rákóczi Zsigmond tallélja, 1607
 
Rákóczi Zsigmond
 

Megjegyzés: Erdély fejedelme (1607)

Báthory Gábor szerkesztés

Báthory Gábor (1589-1613)
Kiscímer Középcímer Nagycímer
 
Báthori Gábor fejedelmi címere
 
Báthori Gábor tallérja, 1608
 
Báthory Gábor
 
Báthory Gábor 10 dukátosa
 
Báthory Gábor érme

Megjegyzés: Erdély fejedelme (1608)

Bethlen Gábor szerkesztés

Bethlen Gábor (1580-1629)
Kiscímer Középcímer Nagycímer
 
Bethlen Gábor ezüst pénzei
 
 
Bethlen Gábor tallérja. Körmöcbányai veret, 1621.
 
Bethlen Gábor tallérja. Nagybányai veret, 1621
 
Bethlen Gábor érme (egyfajta fejedelmi címerjel, lásd még II. Rákóczy Györgynél)
 
Bethlen Gábor királyi zászlaja 1620-ból
 
Bethlen Gábor fejedelem, Opole és Ratibor hercege: Boglárpajzs: Bethlen címer, 1. Ratibor címere, 3. Opole címere, 2. és 4. Erdély címere
 
Bethlen Gábor fejedelmi címere‎
 
Bethlen Gábor magyar fejedelmi érme
 
Bethlen Gábor királyi pecsétje
 
Bethlen Gábor új pecsétje
 
Bethlen Gábor halotti bucsúztatójának címlapja
 
Bethlen Gábor választott magyar király
 
Bethlen Gábor pecsétje a Borbély armálison, 1620
 
Bethlen Gábor választott magyar király és erdélyi fejedelem pecsétje, 1621
 
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem pecsétje a milotai Nagy armálison
 
Bethlen Gábor fejedelmi pecsétje
 
Bethlen Gábor lovas képe

Megjegyzés: Választott magyar király (1620-1622), Erdély fejedelme (1613), római szent birodalmi fejedelem (1622), Oppeln-Ratibor hercege (1622-1624)

Brandenburgi Katalin szerkesztés

Brandenburgi Katalin (1604-1644)
Kiscímer Középcímer Nagycímer
 
Brandenburgi Katalin érme
 
Brandenburgi Katalin dukátja. Kolozsvári veret, 1630. Előlap

Megjegyzés: Erdély kormányzója (1629-1630)

Bethlen István szerkesztés

Bethlen István (1583-1648)
Kiscímer Középcímer Nagycímer
 

Megjegyzés: Erdély fejedelme (1630-ban)

I. Rákóczi György szerkesztés

I. Rákóczi György (1593-1648)
Kiscímer Középcímer Nagycímer
 
I. Rákóczi György gyűrűs pecsétje, 1645
 
Egyesített erdélyi és Rákóczi-címer a gyulafehérvári nyomda egyik 1636-os kiadványán
 
I. Rákóczi György

Megjegyzés: Erdély fejedelme (1630)

II. Rákóczi György szerkesztés

II. Rákóczi György (1621-1660)
Kiscímer Középcímer Nagycímer
 
 
II. Rákóczi György
 
 
A Rákóczy-biblia díszítése

Megjegyzés: Erdély fejedelme (1648)

Rhédey Ferenc szerkesztés

Rhédey Ferenc (1610 k.-1667)
Kiscímer Középcímer Nagycímer
 
Rhédey Ferenc

Megjegyzés: Erdély fejedelme (1657-1658)

Barcsay Ákos szerkesztés

Barcsay Ákos (1610 k.-1661)
Kiscímer Középcímer Nagycímer
 
Barcsay Ákos fejedelmi címere
 
 
Barcsay Ákos
  

Megjegyzés: Erdély fejedelme (1658-1660)

Kemény János szerkesztés

Kemény János (1607-1662)
Kiscímer Középcímer Nagycímer
 
Kemény János
 

 

Megjegyzés: Erdély fejedelme (1661)

I. Apafi Mihály szerkesztés

I. Apafi Mihály (1632-1690)
Kiscímer Középcímer Nagycímer
 
 
Apafi Mihály fejedelmi címere
 
I. Apafi Mihály
  

Megjegyzés: Erdély fejedelme (1661)

II. Apafi Mihály szerkesztés

II. Apafi Mihály (1676-1713)
Kiscímer Középcímer Nagycímer

Megjegyzés: Erdély fejedelme (1690-1701)

Thököly Imre szerkesztés

Thököly Imre (1657-1705)
Kiscímer Középcímer Nagycímer
 

Megjegyzés: Erdély fejedelme (1690-ben)

II. Rákóczi Ferenc szerkesztés

II. Rákóczi Ferenc (1676-1735)
Kiscímer Középcímer Nagycímer
 
 
 
II. Rákóczi Ferenc nagypecsétje
 
 

Megjegyzés: Erdély fejedelme (1704-1711)

[1]

III. Károly erdélyi pecsétje szerkesztés

 

Külső hivatkozások:

Köpeczi Sebestyén József: Erdély címere

[2]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs