Címerhatározó/Giczey címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Giczey család címerével foglalkozik.


szentléleki GiczeySzerkesztés

 

Gömör vármegyei család, nemességszerző Giczey Gergely 1335. Giczey Farkas gömöri alispán (valószinűleg) első felesége Teöke Dorottya.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs