Címerhatározó/Gutmann címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Gutmann családok címerével foglalkozik.


GutmannSzerkesztés

  

Familienwappen Gutmann (von Zürich, ehemals von Stein am Rhein)

Wappen Gutmann Wappenbeschreibung / Blasonierung:

In Rot über grünem Dreiberg sechsstrahliger goldener Stern, überhöht von goldener Laubkrone durchsteckt von drei gestürzten silbernen Degen mit goldenem Griff und goldener Parierstange.

  • Irodalom:

Neues historisches Wappenbuch der Stadt Zürich, von Jean Egli 1860.

  • Külső hivatkozások:

gelsei GuttmannSzerkesztés

 
belicskei Gutmann, másnéven Gelsey, 1869
 
Bárói címer, 1904
 
Királyi könyvek 1904, 1. lap

belicskei Gutmann, másnéven Gelsey címer:
Csücskös talpú négyelt pajzs szívpajzzsal. A Pajzs első és negyedik zöld mezejében három-három jobbharánt arany pólya látható, a második és harmadik arany mezőben két-két természetesen ábrázolt méh, amely egymásután a mező jobb sarka felfelé épül. A szívpajzs, mely a családnak 1869. évében adományozott nemesi címerét ábrázolja: arany-vörössel három sorban kilenc mezőre van osztva, amelynek arany mezőben egy-egy természetes színű, szárával lefelé álló makk, vörös mezőiben pedig egy-egy heraldikus ezüst liliom váltakozik. A pajzson drágakövekkel díszített hétágú drága gyöngyös, két nyílt lovag sisakkal terhelt bárói korona nyugszik, melyek közül az első, vagyis jobboldali balra fordult sisak dísze a koronából kinövő zöldlombos tölgyfa, sisak takarója zöld-arany, a második vagyis baloldali jobbra fordult sisak dísze egy jobbra fordult vörös nyelvét kiöltő, balját ragadásra nyújtó, jobbjában pedig fekete nyelű szerkercét tartó növő arany oroszlán, a sisaktaréja vörös-arany. Címertartók mindkét felől befelé forduló egy-egy vörös nyelvét ki öltő arany oroszlán, melyek egy bronzszínű arabeszk állványon állnak. Az arabeszken egy vörös szalag lebeg, amely nyomtatott nagy aranybetűkkel a „Labore et Perseverantia” jelmondat olvasható.

Ferenc József; Bécs; 1904.09.16; bárói cím; címer adományozása; előnév adományozása; Aladár, László, Vilmos és Ödön kapták.

Királyi Könyvek:

Királyi Könyvek - 71.626 [1]

Ferenc József, Bécs, 1904. 9. 16. bárói cím, címer és előnév adományozása Guttmann Ödön részére (Gutmann de Gelse et Beliscse Ödön nagybirtokos n:Weisenfeld de Weisach Albertina gy:Artúr).

K 19 - Király Személye Körüli Minisztérium Levéltára - Királyi könyvek - 71. kötet - 576 - 579. oldal

K 20 - Király Személye Körüli Minisztérium Levéltára - Elnöki iratok - 1904 - 1162. iktatószám

Identifier HU MNL OL A 57 - 71 - 0626

++++++++

A család egyes tagjai a Gelsey nevet használták. Báró gelsei és beliscsei Gelsey Vilmos, nemzetközileg ismert nevén William de Gelsey (Bécs, 1921. december 17. – London, 2021. február 26.) magyar származású brit közgazdász, bankár. Az UniCredit CAIB Securities elnöki tanácsadója, a Richter Gedeon Nyrt. gyógyszergyártó cég igazgatóságának elnöke.

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

Királyi Könyvek - 71.626[2]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs