Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Pollák család címerével foglalkozik.


rudini Pollák szerkesztés

 
 
Libéria gombja, gelsei Guttmann Aladár és rudini Pollák Ottilia címerével, 1885 körül

Županič:

A család felemelkedése Aron Pollak (1817-1884) személyével kezdődött. nem túlságosan vagyonos zsidó családba született a csehországi Všeradice-ben. Technikai kémiai tanulmányai után vállalkozásba fogott. 1836-ban Bécsben létrehozta az első gyufagyárat. harrmincéves kora előtt a cége képviseletekett nyitott Konstantinápolyban, Szmirnában, Alexandriában és Kairóban, röviddel 1848 után Londonban, New Yorkban, Kaliforniában és Sydney-ben. 1858-ban kapcsolatba lépett Kénával, a következő évben Japánnal. Az éves exportteljesítménye egymillió koronán felül volt. A három fő gyára Prágában, České Budějovicében és Bécsben működött. Humanitárius tevékenységgel is foglalkozott. Ferenc József császár ezek közül a bécsi Rudolfínum megalapítását tartotta a legjelentősebbnek, ahol 75 vagyontalan diáknak biztosítottak szállást és ellátást. Az építkezást 1868-ban fejezték be, melynek utolsó téglabehelyezésén Ferenc József és Rudolf trónörökös is részt vett. Ezt követően megkapta a Vaskoronarend III. osztályát, amely a lovagi cím elnyerésének a jogával is együttjárt. Pollak ezt azonnal kérvényezte és 1869. február 1-én a saját költségén díszes kalligráfiai betűkkel díszített nemesi levélben meg is kapta a lovagi címet rudinai előnévvel (Ritter Pollak von Rudin; rytíř Pollak z Rudinu).

A nememsítése után röviddel áttért a keresztény hitre és felvette az Adolf Maria nevet. A felesége Betty Goldmann (1820-1872) volt, négy leányuk és egy fiuk Alfréd született, aki cs. k. tanácsos lett. Az ő felesége Luise Levi volt, gyermekeik: Artur, Edgar és Betti. A család 1938-ban emigrált Bécsből és Ausztriából.[1]

  • Irodalom:

Jäger-Sunstenau, Hanns: Die geadelten Judenfamilien in vormärzlichen Wien, Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades an der philosophischen Fakultät der Universität Wien, Wien 1950, s. 124-125.

Županič, Jan: Nová šlechta Rakouského císařství, Praha 2006.

Jan Županič: Židovská šlechta. Prága, 2012.

  • Külső hivatkozások:

Županič: Nová šlechta v českých zemích a podunajské monarchii. Pollak z Rudinu[2]

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs