Címerhatározó/Gyulafehérvári egyházmegye címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a(z összes felekezetű) gyulafehérvári egyházmegye (erdélyi püspökség) címerével foglalkozik.


(Római katolikus) Gyulafehérvári egyházmegyeSzerkesztés

Az erdélyi püspökök pecsétei és címerei

Erdélyi egyházi tisztviselők és intézmények pecsétei és címerei

Gyulafehérvári Református EgyházközségSzerkesztés

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs