Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Jósa (olv. Józsa) családok címerével foglalkozik.


chiglei Jósa

szerkesztés

 

Chiglei Jósa Benedek 1568. február 12., Bécs I. Miksa nemesség megerősítése és címer általa: atyai unokatestvére László, annak gyermekei József, András, Péter, János, Zsófia, anyai unokatestvérei Vadasfalvay Márton és Balázs, valamint Mihályfalvi Kocsi István

P 707 Zichy cs. lt. Fasc. 22 et B No. 6.

Az iratban szereplő birtokokat Oláh Miklós esztergomi érsek, kancellár, és nádori helytartó adományozta csöglei Jósa Benedek, valamint rokona László és annak gyermekei József, András és Péter részére. Az adományozott bitokok: a Zala megyei Csögle, és a Veszprém megyei Szörcsök ( a mai Karakószörcsök? ) Az adományozó levél Pozsonyban kelt, 1567 október 24.én Az irat levéltári jelzete: E-148 Magyar Kamara Archivuma - Neo Regesta Acta F-1888.- No.1 Az irat mikrofilmen olvasható !

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]


bélteki Jósa

szerkesztés

 

Bélteki Vadas István 1605. június 24., Kassa Bocskai István nemesség és címer általa: testvére Bélteki Jósa András

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]

Rövidítések


Jósa 1672

szerkesztés

 

Lencsényi Kádár István, Gelenczei Kádár Ferenc 1672. december 5., Gyulafehérvár Apafi Mihály nemesség és címer általuk: Jósa István

F 21 Armales K nr. 44

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[3]


Jósa 1697

szerkesztés
 
Jósa Mihály címere, a kassai promóciós iraton, 1697
 
A kassai egyetem végzett diákjainak promóciós irata, 1697

A kassai egyetem 1697-es végzett diákjainak promóciós iratán Jósa Mihály címzése „Dominus Michael Josa, nobilis Ungarus, rhetor". ezek szerint nem volt a nemesi konviktus (kollégium) lakója, tehát a családja Kassa környékéről származhatott vagy a rokonainál lakhatott. A család eredetéről semmi biztosat nem tudunk. Nagy Iván művében több ilyen nevű családot is felsorol, köztük egy zempléni eredetű Jósa családot is, de egyikük címerét sem közli.

A címerpajzs pólyával vágott. Az alsó mező üres, a felsőben a pólyából növekvő kétfarkú oroszlán tűnik elő, mely az első lábaival háromágú virágot [rózsát] tart. A sisakdísz páncélos kar, mely kardot tart, azon (valószínűleg) levágott török fejjel.

  • Irodalom:


Pavel Horváth: Heraldická promočná tlač z roku 1697. Genealogicko-heraldický hlas (9) 1999/2. 5-15.


  • Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs