Címerhatározó/Kökényesi címer

Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Kökényesi család címerével foglalkozik.


Kökényesi Jakab és Balázs 1428. június 22., Galambóc vára alatti tábor Zsigmond címer

DL 67.774

A címert Kökényesi György fia Jakab kéri és kapja a maga és testvére Balázs számára. Érdemeit az oklevél nem részletezi, csak általánosságban beszél rólok; a címeres levél keltének helye azonban sejteti, hogy a címerszerző a királyi hadban vitézkedett.

Az adomány tárgyát alkotó címerkép a griff madár, mely kedvelt magyar czímertárgy. Mit bizonyít az is, hogy egyik ősi nemzetségünknek, a Tomaj-genusnak, melyből a többi közt a losonczi Bánffyak erednek, griff a címere. Zsigmond királynak ismerjük ezen kívül még egy címeradományát, mely 1434-ben a Karcsai- és Gencsi-családoknak szól; ebben ugyanaz a címerkép, változtatott színekkel, a mi az előttünk fekvő címerben

A család nemessége ősrégi. A családi név már a XIV. század elején ismeretes Zala vármegyében. A vasvári káptalan és a zalavári konvent kiadványai a század folyamán sokszor emlékeznek meg róluk. A század vége felé a családi név, vérségi kapcsolat, házasság és összeolvadás következtében Szentbalázsira, majd Szentbalázsi Szelére változott, minek előzménye az volt, hogy Szentbalázsi Lőrincz 1369-ben testvérévé fogadta Kökényesi Bertalant és Lőrinczet; 1406-ban pedig Szentbalázsi Jakab, János és István testvérek kötnek vérségi frigyet Kökényesi Györgygyel és Bereczkkel. A most említett Györgynek két fia volt a címerszerző. A XV. század negyedik évtizede óta a család szentbalázsi Szele néven virágzik tovább.

Érdekes, hogy a két címerszerző néhány évvel utóbb, 1431-ben, újabb címert kap. Ennek a címernek fő szerzője Irsai László, alsólindvai Bánffy Pál familiárisa; az adományban a többi közt részesek rokonai, most már szentbalázsi Szele Jakab és Balázs testvérek is.

(Fejérpataky László és Áldásy Antal : Magyar címeres emlékek; Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság (1901, 1902, 1926))

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]

[2]

Rövidítések


Lásd még: