Címerhatározó/Kispalugyai-Boda címer

Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Kispalugyai-Boda család címerével foglalkozik.


Coa Hungary Family Kispalugyai-Boda (1417).svg

Kispalugyai-Boda.PNG

Kispalugyai-Boda Timót 1417. szeptember 29., Konstanz Zsigmond címer

megj.: a család neve később Kispalugyai; az oklevél szövege hiányos, a címerszerzők egy 19. századi másolat alapján a következők: általa: testvére Balázs, atyafiai Palugyai Mihály, ennek fiai Gergely, Jakab, Miklós, továbbá Gáspár, Bodfalvi Bod Imre és fiai János, Mihály, Jakab, István

DL 98.441

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs