Címerhatározó/Konventek címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a konventek és káptalanok címerével, pecsétjável foglalkozik.


KonventekSzerkesztés

KáptalanokSzerkesztés

  • Irodalom:

Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs