Címerhatározó/Korbáviai címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Korbáviai család címerével foglalkozik.


Korbáviai Károly és felesége, losonci Bánffy Margit címere, a Wiener Handschrift des Wappenbuchs von Sankt Christoph auf dem Arlberg címerkönyvben, 1410
Magyar címerek (Cillei, Garai, Korbáviai, Hédervári) a Livro de Aurotos (1416 k.-1417) című portugál címerkönyvből. (Fektetve.) Egy ismeretlen portugál herold műve, aki részt vett a konstanzi zsinaton.
  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs