Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Lanzer család címerével foglalkozik.


mócsi Lanzer

szerkesztés
 
Török Zsigmond és második felesége, moósi Lanzer Teréz házassági címere a Rimajánosi kúria homlokzatán, 1780-90 körül

 

Mócsi Lanzer Jakab Vilmos 1682. április 30., Laxenburg I. Lipót nemesség és címer általa: felesége Anna Katalin, gyermekei Benedek, Lajos, János, Jakab, Anna, Zsófia, atyafiai János György, János Márton, János Keresztély

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs