Címerhatározó/Lapispataki címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Lapispataki család címerével foglalkozik.


Wappen: Adler.

Im XVI. Jh. Erloschenes Geschlecht des Genere Aba, welches einen Seitenzweig gebildet hat mit den Segnyey (Zsegnyey) v. Lápispatak.

(Siegel d. d. 1439 des Stefan de Lapispataka, Vicecomes de Scepus. – Archiv des Geschlechtes Görgey. – N. J. VII. 26. 27. – Vergl. auch d. Artikel „Genus Aba” im Suppl.).

(Siebmacher)

Egyik ága a Lapispataki Zsegnyei (vagy Segnyei) régi kihalt családnak. Közös törzsük Comes Bodon, máskép Vejtih, Vejteh, vagy Voychich, kitől a származásrendeWagner Caroli Tab. Geneal. tab. III.* következő:

C. Bodon; Miklós de Zsegnye 1346. Lásd Zsegnyei család..; Desen; Kata (Máté zendrői kapitány nem nemes néje); István; N. (Wárkonyné); László; Fülöp 1351. de Lapispatak.; Loránd 1375. de Zsegnye.; Folyt. Zsegnyei családnál.; Péter de Lapispatak 1375.; Miklós Lapispataki máskép Bogdány; Márton 1406.; János; László; Tamás 1435.; Simon 1413.; Zsigmond 1435. pozsonyi várnagy.; János (neje Anna); Sebestyén; Miklós 1494. (Sebesi Julianna); Kata (Budamér György); Borbála; György; Zsófia; Erzse (Berthold Györgyné) 1531.;

A törzs egyik fiától Miklóstól, valamint Dezsőnek fiától Lorándtól a Zsegnyey család leszármazása jő le, melyet maga helyén találunk.

A Lapispataki családból megemlitendő itt Miklós a Sebesi Julianna férje, ki két izben pártolván el Ulászló királytól testvéréhez Albert herczeghez, első hűtlenségeért kegyelmet nyert, de a másodikért minden jószágát, s nevezetesen Sáros megyében Sebes várát is elveszté 1491-ben, és azt Ulászló király Kassa városának ajándékozá. *Wagner Dipl. C. Sáros. p. 75.

(Nagy Iván)

Kihalt család az Aba-nemzetségből. – Vö. NI. VII/26–7. (gen.); Siebm. pk. 85.

(Kempelen)

Tóth:

Lapispataky-család: [címere] 1439-ben sas.

  • Irodalom:

Tóth Sándor: Sáros vármegye monográfiája. Budapest, I. 1909. 217-219. [1] [2]

  • Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs