Címerhatározó/Nagymartoni címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Nagymartoni , Nagy-Mártonyi, Martinsdorfi (Nagy VIII. 92.) más néven Fraknói család címerével foglalkozik.


Nagymartoni címer (régi)

szerkesztés
 
Ch→

A címer ábrája a Címerhatározó kulcsában:→Címerhatározó/EGY/E

Az országbíró, vagyis mint akkor hítták, királyi udvarbíró, BAJÓTI ÉS NAGY-MARTONI SIMONFIA PÁL volt, a Spanyolországból II. Endre király uralkodása alatt beköltözött Simon unokája. Már 1328-tól sógorának, Köcski Sándornak halálától fogva viselte ez országos méltóságot, melyben következetes erélye által a törvény tiszteletét és uralmát visszaállította. Nagy gazdagságot hagyott, és ezt, mivel magának fiai nem voltak, unokaöcscseire: Lőrinczfia Miklósra és Miklósfia Miklósra hagyta; kik Lajos uralkodása elején mint vitéz gavallérok, aztán mint adósságba merűlt tékozlók ismeretesek. A Nagy-Martoni, másként Fraknói grófok 1438-ban, a hazafiaktól nem épen megsiratva, haltak ki. (Pór Antal)[1]

Nagymartoni címer, 1328

szerkesztés

     

A címer ábrája a Címerhatározóban még nem szerepel →Címerhatározó

Sopronmegyei ősnemes kihalt család, melynek ősei, I. Simon és Bertalan, Aragóniából jöttek Magyarországra, Imre király feleségével, Konstanciával és a Dunántúlon, Nizsider környékén telepedtek meg. Mivel spanyolországi váruk neve Bojot volt, néha Bojóti, Bajóti, továbbá magyarországi birtokukról Fraknói néven is ismertek.

Címerük a tuniszi szultán fölött aratott győzelmük emlékéül az egyfejű sas volt, de megtartották korábbi címerüket, a vörös tarpajzsot is. Pál országbíró egy 1328-as oklevélen a Kézai által említett sasos pecsétet használt, melyet Batthyány Ignác adott ki Leges Eccl. című művében. A vörös tarpajzsot említi Kézai (Kézai Simon, Chronic. edit. Horányi p. 138-139.) és Thuróczi (Turóczi Chron. II. cap. 21.).

A család címere a Németújvári család címerével együtt megjelenik Burgenland címerében is.

  • Irodalom:

Nagy Iván VIII. 92-94. l.

PÓR ANTAL: NAGY LAJOS 1326-1382. MAGYAR TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK. BUDAPEST, 1892

  • Külső hivatkozások:

Nagymartoni/Fraknói családfa: [2]

Burgenland címere: [3]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs