Hat. kulcs
EGY (I.)
E (II.)
n (II. a.)
v (II. a.)
T (II.)
OSZ (I.)
Mutató

CímerhatározóE

A második lépésen belül (a címerhatározás II. a. lépése) eldöntjük, hogy az egyféle borítású címerpajzsban, alapon nincs-e (n) egyéb címerábra vagy van-e (v) egyéb címerábra.

II. a. lépés: Az egyféle (E) borítású alapon, nincs (n) vagy van (v) egyéb címerábra is
Step II.a: In the field there are
No other charges (n) (devices, armorial bearings) Go→ or There are also some other charges (v) (devices, armorial bearings) Go→
(Definitions see below)

Alternatively, use the Index → for keyword search

Vissza←

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs

II. a. lépés
Tarpajzs (n) →Tovább Címerábrával ellátott (v) pajzs →Tovább
Az egyféle borítású címer pajzsán nincs (n) más címerábra

→Tovább

Vissza←

Az egyféle borítású címer pajzsán más címerábra is van (v)

→Tovább

Vissza←

II. a. lépés
A pajzs tarpajzs (n) →Tovább A pajzs nem tarpajzs (v) →Tovább
Tarpajzsok, címerábrák nélküli pajzsok példái

Címerábrákkal ellátott pajzsok példái

Egyszerű keresés a Mutatóban →

Címerhatározási gyakorlatok szerkesztés

Címerhatározási gyakorlatok
Tedd próbára a címerhatározási jártasságodat!
Szerezz gyakorlatot a címerhatározásban! Példaképpen megadunk egy-egy osztatlan, illetve osztott címert, valamint gyakorlásképpen két másik címercsoportot, melyekről nem közlünk semmi közelebbit. Ezeket neked kell meghatároznod (megállapítanod a címerviselő személyét). Kövesd végig a határozói kulcsokat, hogy megtalálhasd a címerek végső helyét a Címerhatározóban. Vissza←


A címerben van címerábra (v) →Tovább


A címerekben nincs címerábra (n) (helytelen) →Tovább vagy
A címerekben van címerábra (v) →Tovább


A címerek többféle borításúak (T) →Tovább

Definíciók

Ezen alkategóriákra azért van szükségünk, hogy a tarpajzsokat (az E kulcsban), illetve a tagolt pajzsokat (a T kulcsban) be tudjuk sorolni. Az alap színe (a tarpajzs) egyébként rendszertani szempontból mesteralaknak számít. Máskülönben a pajzs, illetve alap borítását a címerek meghatározásánál nem fogjuk figyelembe venni.

A tarpajzsok egyben a határozói kulcsba besorolt első címerek, a legegyszerűbb olyan címerek, melyek egy konkrét címerviselőhöz kapcsolhatók. Mivel csak egyetlen színből, borításból állnak, kevés variációs lehetőség van arra, hogy egymástól eltérő címerek jöhessenek létre. Ezért nagyon ritkán fordulnak elő. Az összes ténylegesen használt tarpajzs száma a prémek változataival együtt száznál kevesebb. Magyarországon valószínűleg egyetlen ritka példája a Nagymartoni család régi vörös tarpajzsa.

In step II.a we have to decide

Whether the single or multiple tincture fields are without any other charges (n: E/n; T/n), or they are loaded with some other charges (v: E/v; T/v) as well.


The single tincture (principal) fields without (E/n) or with (E/v) charges can be:
metals, colors, or furs
The multiple tincture (principal) fields without (T/n) or with (T/v) charges can be:
various partitions
(See the step I.)
See the pictures below


Példák

Tarpajzsok

Borítások:

Mázak
Fémek
Színek
Bundabőrök
Prémek
Bundabőrök

Két- vagy többféle prémből összeállított bundabőrök
(Mivel szerves módon alkotnak egy prémet, ezek is tarpajzsok, egyféle borítású pajzsok, alapok)


Általunk (Sz. L.) javasolt prémek

Az említésük megtalálható báró Apor Péternél (Metamorphosis Transylvaniae, 1736.).


Prémnek is tekinthető mintázatok
(Az angol heraldikában prémnek tekintenek mindenféle mintás pajzstagolást, mint a sakkozott, harántsakkozott, rutázott, félrutázott, fenyőrutázott stb. pajzsot. Mi ezeket nem tekintjük prémnek, azaz egyféle borítású pajzsnak, hanem külön mesteralaknak, kétféle mázú alapnak.)


Nem prémek

Ezüst alapon hermelinfarkak. Az alap ezüst, melyen 10 fekete hermelinfarok látható. A hermelinfarkak külön címerkép szerepében jelennek meg, tehát nem a hermelin prém mintázataként szerepelnek.
Ezüst alapon hermelinkereszt. Az alap ezüst, melyen négy stilizált hermelinfarok látható kereszt alakú elrendezésben, ezért azok ún. hermelinkeresztet alkotnak, azaz külön mesteralak szerepében állnak, tehát nem a hermelin prém mintázataként szerepelnek.
Arany alapon hermelingyűrű. Az alap arany, melyen a hermelinfarkak gyűrűt alkotnak az oroszlán körül, azaz külön címerkép szerepében állnak, tehát nem a hermelin prém mintázataként szerepelnek.
Címerábrákkal ellátott egyféle borítású címerek, alapok


Lásd még: A címerhatározás szabályai, Címerhatározó, heraldika