Címerhatározó/Nagyváradi egyházmegye címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a(z összes felekezetű) nagyváradi egyházmegye címerével foglalkozik.


(Római katolikus) Nagyváradi egyházmegye

szerkesztés

 

A nagyváradi püspökök pecsétei és címerei

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs