Címerhatározó/Pásztó címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Pásztó címerével foglalkozik.


HUN Pásztó Címer.svg

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs