Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Privigyei családok címerével foglalkozik.


Privigyei 1630

szerkesztés

 

Privigyei János 1630. május 8., Pozsony II. Ferdinánd nemesség és címer általa: felesége Pesthy Erzsébet

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]


Pap másképpen Privigyey

szerkesztés

Nemesi és czimerlevelét I. Lipóttól kapta Pap, másképen Privigyey Miklós, 1667-ben. Kihirdettetett Gönczön 1667. julius 4-én.

Czimere: Kék mezőben zöld alapon, fehér lovon ülő férfi, vörös dolmányban, fehér nadrágban, magasszáru arany csizmában, fekete tollas vörös kucsmával; emelt jobbjában egyenes kardot, baljában kantárt tartva. Sisakdísz a férfi növekvőn. Takarók: kék-arany, vörös-ezüst.[2]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs