Címerhatározó/Raisz címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Raisz család címerével foglalkozik.


kassai és lublóvári RaiszSzerkesztés

 

Címeres levelet II. Mátyástól 1609. okt. 12. R. János kapott. (Abauj-, Nyitram., szepesi kpt. lt.) A "lublóvári" előnevet R. Félix György, felesége Teöke Apollónia, és gyermekeik nyerték. Ma egyes ágak Lublóváry néven.


  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs