Címerhatározó/Soltész címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Soltész családok címerével foglalkozik.


Soltész 1648Szerkesztés

 

Soltész János 1648. július 27., Linz III. Ferdinánd nemesség és címer általa: testvérei István, György, felesége Szabó Ilona, gyermekei István, György, Anna

R 64

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[1]


Soltész 1714Szerkesztés

A nemesi és czimerlevelet Soltész János kapta 1714-ben III. Károly királytól. Unokája III. János, Tornavármegye alispánja, udvarnoki Rholly Zsuszánnával kelt egybe. Két fia született, az első Gábor, fenntartotta a családot, a második fiu, IV. János szintén Tornavármegye alispánja, gyermektelenül halt el.

Czimere: Vörös pajzson, zöld alapon, fekete lovon nyargaló, vörös ruhás férfi, tollas, vörös kalpaggal, jobbjában görbe karddal, baljával a kantárt fogva. Sisakdísz arany-vörös és fehér-kék, ferdén álló zászló közt, pánczélos, hajlott kar, kezében görbe kard, melyen félhold van.[2]

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs